Nieuws en info

RCP

De RCP scenario's (Representative Concentration Pathway) zijn scenario's die de ontwikkeling van broeikasgassen tot 2300 beschrijven en die gebruikt worden in het vijfde IPCC-rapport. De experts van het IPCC hanteren vier evolutieprofielen van de concentraties van broeikasgassen (RCP) die uitgedrukt worden in termen van stralingsforcering. Hiermee wordt de verandering in de stralingsbalans van de aarde bedoeld. Met een Een RCP scenario kan het toekomstig klimaat gemodelleerd worden op basis van verschillende hypotheses ivm de uistoot van broeikasgassen in de komende jaren (periode 2000-2100). Elk RCP scenario vertegenwoordigt een klimaatprojectie die als mogelijk wordt verondersteld.

De namen van de vier scenario's duiden op de veronderstelde stralingsforcering in het jaar 2100. Zo komt het RCP2.6 scenario overeen met een stralingsforcering van +2,6 W/m², RCP4.5 scenario met +4,5 W/m², RCP6.0 scenario met 6 W/m² en RCP8.5 scenario met +8.5 W/m². Hoe hoger de waarde van de stralingsforcering, hoe groter de globale klimaatopwarming. Het RCP8.5 scenario is het meeste extreme, pessimistische scenario en impliceert dat er niets wordt ondernomen om klimaatopwaring tegen te gaan. Dit is het zogenaamde 'business-as-usual' scenario. Het RCP2.6 scenario van sterke mitigatie, zodat de globale klimaatopwarming onder de 2°C blijft.

Cookies opgeslagen