Nieuws en info

Stofhoos

Een stofhoos is een kleine wervelwind die aan het aardoppervlak ontstaat op rustige, warme en zonnige dagen. In dergelijke situaties warmt de grond over soms kleine afstanden niet uniform op. Dit kan leiden tot allerlei verticale bewegingen op kleine schaal. Als de omstandigheden gunstig zijn kunnen er wervels ontstaan.

Stofhozen zijn niet te verwarren met de grootschaligere windhozen die heel wat meer schade veroorzaken en die zich ontwikkelen vanuit onweerswolken. Bij stofhozen zijn er vaak weinig of geen wolken te bespeuren. Ze komen vaak voor in aride gebieden maar af en toe ook in onze streken, zoals bijvoorbeeld op droge akkers in de zomer. Er wordt dan niet alleen stof maar ook hooi of stro in de lucht geworpen. De schade blijft beperkt alhoewel er soms toch licht materiaal zoals parasols kan sneuvelen.

De diameters van stofhozen lopen uiteen van 0,5 m tot enkele tientallen m of meer in woestijnen. Een zeer goed ontwikkelde stofhoos wordt ook een "dust devil" genoemd. Zij hebben een hoogte van 30 tot 100 m maar in woestijnen kunnen ze zelf tot 1 km reiken.

Een kleinere stofhoos.

Een kleinere stofhoos.

Een dust devil in Arizona (bron NASA).

Een dust devil in Arizona (bron NASA).

Cookies opgeslagen