Nieuws en info

Stormvloed

Is een combinatie van stormwind en hoog tij. De stormvloed is extra groot bij springtij. Dan is het verschil tussen laag en hoog tij extra groot en komt het water hoger dan normaal. Dit springtij doet zich tweemaal per maand voor, namelijk bij nieuwe en volle maan. Ook tweemaal per maand is er slechts een klein verschil tussen laag en hoog tij. Dit doet zich voor bij het eerste en het laatste kwartier en noemt men dood tij.
In de periode rond het begin van de lente of de herfst kan het springtij extra hoog zijn. Dan bevindt de zon zich in het evenaarsvlak van de aarde en zo is haar invloed op het getij groter. Omdat ook andere factoren een rol spelen, is dit wel niet elk jaar hetzelfde.

Cookies opgeslagen