Nieuws en info

Trog

Een trog (of vore) is een langwerpig gebied met verlaagde luchtdruk aan de grond of verlaagde hoogtelijnen op een meteorologische hoogtekaart. Het gebied wordt gekenmerkt door een cyclonaal regime waarin zich bij gevolg stijgbewegingen voordoen. Een trog kan zich manifesteren in het isobarenpatroon aan de grond (we spreken dan van een 'vore' of 'grondtrog'), maar kan ook wijzen op een langwerpige uitzakking van de hoogtelijnen op een hoogtekaart. De locatie waar de trog een duidelijke knik vertoont, wordt aangeduid met 'troglijn'. Op deze troglijn doen zich de sterkste stijgbewegingen voor en komen frequent buien voor en. Er is ook vaak sprake van een tijdelijke windtoename. De tegenhanger van een trog, wordt 'rug' genoemd.

Op deze hoogtekaart van Europa (500 hPa kaart) is een duidelijke trog te zien over West-Europa. De trog is op die hoogte gevuld met koude lucht (blauwe kleur). Ten oosten en westen van deze trog is er sprake van een 'rug'.

Cookies opgeslagen