Nieuws en info

Weermodel

Meteorologen maken vooral gebruik van weermodellen om het toekomstige weer te voorspellen. Deze computerprogramma's berekenen de evolutie van de atmosfeer op basis van natuurkundige wetten en gaan uit van de actuele toestand van de atmosfeer op basis van vele waarnemingen over gans de wereld. Weermodellen zijn niet perfect, daarvoor is onze atmosfeer veel te complex.

Zowel het waarnemingsnetwerk is niet perfect maar ook de gebruikte wiskundige formules achter de weermodellen zijn soms benaderingen. Een model is dus per definitie een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. De meteorologen op het KMI maken gebruik van verschillende weermodellen, zoals het globale weermodel van het European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) en het fijnmazige regionale weermodel Alaro.

 

Cookies opgeslagen