Versterk de klimaatambities!

Het KMI steunt het initiatief van Scientists4Climate. Meer dan 3.400 wetenschappers van alle Belgische universiteiten en onderzoeksinstellingen roepen de beleidsmakers op om dringend meer klimaatambitie te tonen. Dit toen ze in een open brief waarin ze belangrijke feiten rond klimaatverandering opsommen.

Uit recent onderzoek (www.euro-cordex.be) dat uitgevoerd werd met onze partners van BIRA, KBIN, KSB, KULeuven, UCL, ULg en VITO blijkt bovendien dat, als er geen actie ondernomen wordt, dat we ons tegen het eind van de eeuw kunnen verwachten aan:

  • Een sterke toename van het aantal hittegolfdagen, vooral in verstedelijkt gebied;
  • Meer neerslag in de winter en lange extreem natte periodes;
  • Intensere extreme neerslag in de zomer, met een verdubbeling van de intensiteit van buien die zich één keer om de 10 jaar voordoen.

Voor de stedelijke omgeving van Brussel verwachten we:

  • Drie tot vier keer zoveel hittegolven;
  • Een aanzienlijke toename van hittestress voor mensen die in de stad Brussel wonen, tot tweemaal zo groot als in de omliggende landelijke gebieden;
  • Een sterke impact op de productiviteit buitenshuis door thermisch ongemak. Meer specifiek kan een verdubbeling van de verloren werkdagen worden verwacht;
  • Een verdubbeling van het aantal dagen waarop airconditioning intensief gebruikt wordt, wat een impact heeft op het energieverbruik in de stad.

Het observatienetwerk van het KMI volgt al sinds 1833 de klimaatverandering voor België op. We doen onderzoek naar een betere beschrijving van fysische processen in atmosferische modellen om de toekomstige klimaatimpact van extreme klimaatgebeurtenissen beter in kaart te brengen. Betere weersvoorspellingen laten toe om het gebruik van zonne- en windenergie optimaal te gebruiken. Betere voorspellingen van neerslag leiden tot betere planning en betere acties in geval van hagel en overstromingen.

Het KMI stelt daarbij graag de kennis en diensten ter beschikking van het publiek, privépartners en overheid.

 

Cookies opgeslagen