Nieuwsbrief

Algemene verordening inzake gegevensbescherming

Sinds mei 2018 heeft het KMI een plan geïmplementeerd om te voldoen aan de GDPR - de algemene verordening inzake gegevensbescherming - (GDPR in het Engels).
We hebben echter niet gewacht om deze informatie te beschermen tot er een wettelijke verplichting kwam. De e-mailadressen, adressen, namen, enz. die in ons bezit zijn, werden nooit doorgegeven aan derden en er werd steeds de wil van de eigenaar gerespecteerd (verzoek tot verwijdering, wijziging).
Ten slotte zijn al onze gegevensstromen met persoonlijke informatie geïdentificeerd en gedocumenteerd in overeenstemming met de GDPR-richtlijn.

Cookies opgeslagen