Nieuwsbrief

De hoge uv waarden van dit seizoen

Afgelopen lente en zomer hebben we in Ukkel een aantal keren uitzonderlijke hoge uv index waarden kunnen waarnemen. Dit was onder andere het geval tijdens het Hemelvaartweekend (25-28 mai) en voor verschillende dagen in juin. De gemeten uv index voor deze dagen werd vergeleken met het langetermijngemiddelde voor die dag (berekend op basis van gegevens tussen 1990-2016). De resultaten kan u terugvinden in tabel 1.

Tabel 1 : Waargenomen uv index in vergelijking met de hoogst gemeten dagwaarde voor de periode 1990-2016 te Ukkel.

Tabel 1 : Waargenomen uv index in vergelijking met de hoogst gemeten dagwaarde voor de periode 1990-2016 te Ukkel.

Uit tabel 1 kan worden afgeleid dat de maximale waarde uit de periode 1990-2016 op 10 van de 13 dagen werd overschreden.
Er werd dit seizoen een extreem hoge uv index (voor Belgische normen) waargenomen op zondag 11 juin. Toen bedroeg de waargenomen waarde 9.1. De uv-index is midden juin/midden juli altijd vrij hoog (zie ook figuur 1), maar waarden hoger dan 9 werden tot nu nog maar twee keer geregistreerd binnen onze tijdreeks (1990-2017), namelijk op 24/06/2016 en op 11/06/2017. Deze extreem hoge uv index was het gevolg van de combinatie van bijzonder lage ozonwaarden en verspreide bewolking. Ozon absorbeert een deel van de uv-b straling afkomstig van de zon. Doordat er minder ozon aanwezig was in de atmosfeer, kon er meer uv-b straling het aardoppervlak bereiken. In combinatie met de hoge stand van de zon (typisch voor deze tijd van het jaar), leidt dat dan tot hogere uv-index waarden. De aanwezigheid van verspreide wolken, die zorgen voor extra reflectie van de uv-b straling, stuwden de uv-index verder de hoogte in.

Figuur 1: overzicht van de gemiddelde, maximale en minimale waargenomen uv index (over de periode 1990-2016) te Ukkel.

Figuur 1: overzicht van de gemiddelde, maximale en minimale waargenomen uv index (over de periode 1990-2016) te Ukkel.

In figuur 1 wordt de gemiddelde, maximum en minimum waargenomen uv index weergegeven. De gemiddelde dagwaarde werd bepaald door uit te middelen over de periode 1990-2016. Zo werd de algemene waarde voor 1 januari als volgt bepaald: algemene waarde 1 januari = (waarde 1 januari 1990 + waarde 1 januari 1991 + … + waarde 1 januari 2016)/aantal jaar). De maximum en minimum waarde zijn respectievelijk de hoogst en laagst gemeten waarde voor die specifieke dag binnen de periode 1990-2016. Hierbij dient opgemerkt te worden ook bewolkte waarnemingen tot de dataset behoren. In het geval van bewolking zal de uv index meestal lager liggen dan de verwachte waarde voor onbewolkte hemel.

 

Naar onze UV-waarnemingen en naar onze UV-voorspellingen.

Cookies opgeslagen