Nieuwsbrief

Een nieuwe hoogtechnologische radar in Wideumont

21 jaar lang heeft hij onafgebroken de atmosfeer gescand naar regen, hagel en sneeuw. Na meer dan 26 miljoen rotaties leverde de oude weerradar van Wideumont op 7 april 2022 zijn laatste beelden af. Daarna kon worden gestart met de installatie van een nieuwe radar boven in de toren, een even spectaculaire als delicate operatie (zie de In-de-kijker van 14 april 2022). In de weken erop werd dan de radarinstallatie verder afgewerkt en getest, en werden de nieuwe gegevens geïntegreerd in de talrijke neerslagproducten van het KMI.

Radar Wideumont Dronebeeld - Maarten Reyniers.

De eerste neerslagbeelden werden gerealiseerd op 11 mei 2022 (zie de In-de-kijker van 12 mei 2022). En ook al ontbrak de grondstof (regen!) deze zomer, de schaarse regenperiodes stelden ons toch in staat de kwaliteit van de waarnemingen te verifiëren.

Intense neerslag waargenomen door de weerradar van Wideumont.

Net als de oude radar scant de nieuwe radar de horizon continu door elektromagnetische pulsen uit te zenden. Deze pulsen planten zich voort in de atmosfeer, en door hun reflecties kan de radar neerslag detecteren tot een afstand van 250 km. Zo wordt er elke vijf minuten een driedimensionaal beeld van de neerslag in de atmosfeer geproduceerd. In vergelijking met de vorige radar genereert de nieuwe echter een veel grotere hoeveelheid data. Dit komt doordat hij is uitgerust met de zogenaamde "dubbele polarisatie"-technologie. De radarantenne zendt gelijktijdig elektromagnetische pulsen uit in horizontale en verticale polarisatie en meet in beide polarisaties de teruggekeerde echo's. Op die manier bekomt men aanvullende informatie over de vorm en het type van de neerslag (regen, sneeuw of hagel). De correlatie tussen de horizontale en verticale signalen maakt het bijvoorbeeld mogelijk een onderscheid te maken tussen echo's die door neerslag zijn teruggezonden en echo's die door de grond zijn teruggezonden. 

Buien en grondecho's.

Het beeld hierboven werd gemaakt tijdens een periode met buien en toont de correlatie tussen de echo's van de horizontale en de verticale polarisatie binnen een straal van 100 km rond de radar. De gebieden in het rood, die worden gekenmerkt door zeer hoge correlaties, komen overeen met de locaties van de buien. De blauwe gebieden met lage correlaties duiden op echo’s afkomstig van de grond. De blauwe ellips markeert bijvoorbeeld echo’s die door het plateau rond de Baraque de Fraiture worden weerkaatst. Grondecho's hebben een heel andere signatuur dan echo’s van neerslag, en kunnen daardoor gemakkelijker worden verwijderd van de neerslagbeelden. Bij de vorige radar hadden we deze mogelijkheid niet.

 

De data opgemeten door de radar ondergaan een geavanceerde verwerking en worden gecombineerd met data van andere radars en data van automatische pluviografen van verschillende netwerken. Deze verwerking resulteert in de beste schatting van de neerslaghoeveelheden over het gehele Belgische grondgebied. Deze gegevens worden vervolgens geïntegreerd in het nowcastingsysteem (voorspellingen op zeer korte termijn) en zijn te vinden op de publieke website en de smartphoneapplicatie van het KMI.

Cookies opgeslagen