Nieuwsoverzicht

Meteorologische waarschuwingen in nieuw kleedje

Het KMI heeft zijn waarschuwingssysteem licht aangepast, maar vooral volledig transparant gemaakt. De redenen daarvoor zijn de toenemende belangstelling van publiek en media en de grotere vraag naar de precieze betekenis van de waarschuwingen.

Er wordt op onze website meteo.be meer uitleg gegeven over de algemene principes, onze werkwijze en wat men van de waarschuwingen “kan” en “niet mag” verwachten en waarom. Ook worden de gehanteerde begrippen meer uitgelegd.

We blijven de bestaande kleurcodes groen, geel, oranje en rood hanteren per Belgische provincie. Per kleur en type waarschuwing worden de criteria vermeld. Deze criteria zijn strikt meteorologisch, omdat deze het best te voorspellen en ook nadien te verifiëren zijn en volledig tot onze competentie behoren. Code geel kan ten vroegste 48u vooraf worden uitgevaardigd, code oranje maximaal 24u voordien en code rood ten hoogste 12u vooraf. Bij elk van die kleurcodes moet er minstens 65% kans zijn dat hun respectievelijke criteria vervuld zijn over een gebied dat minstens een kwart van een provincie bedekt.

 

We leggen minder de nadruk op de te verwachten aard en omvang van de schade of impact, die soms ook het gevolg is van plaatselijke factoren waar het KMI geen weet van heeft of niet tot ons kennisdomein of tot onze federale bevoegdheden behoren (bvb de lokale hydrologische toestand die bij veel regen mee bepaalt of het al dan niet tot wateroverlast komt, de toestand van gebouwen mbt hun gedrag bij hevige wind of blikseminslagen, of er al dan niet gestrooid is op bepaalde wegen, fiets- of voetpaden bij een gladheidsrisico, ...).

De impact van zwaar weer kan vaak ook per groep of persoon anders ervaren worden (festivals, open-lucht evenementen versus mensen die binnenactiviteiten doen). Niettemin blijft de kleurcode een idee geven over een mogelijke impact.

Op onze website meteo.be staan alle details.

Cookies opgeslagen