Adapt2Climate.be: Klimaataanpassing in België

Adapt2climate is een website ontwikkeld door de Nationale Klimaatcommissie in het kader van de uitvoering van het Nationaal Adaptatieplan. Dit nationale portaal heeft tot doel informatie over de effecten van de klimaatverandering, kwetsbaarheidsbeoordelingen en klimaataanpassing in België beschikbaar te stellen.

Het KMI heeft bijgedragen tot de inhoud van deze nationale website dankzij lange meetreeksen en klimaatonderzoek, zowel door intern onderzoek als extern via het CORDEX-project.Op onze website vindt u ook tal van informatie over het toekomstig klimaat en over de huidige stand van zaken inzake klimaat.

Cookies opgeslagen