Klimaat

Klimaatatlas

De Belgische klimaatatlas toont de geografische verdeling van de normalen van verschillende meteorologische parameters. Zoals aangeraden door de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) en om representatief te zijn voor het huidig klimaat, zijn de normalen berekend voor de referentieperiode 1991 - 2020.

Deze atlas bevat momenteel informatie over volgende parameters:

De voorgestelde kaarten zijn het resultaat van de ruimtelijke spreiding van de normalen die werden afgeleid uit gegevens van de meteorologische meetpunten. De interpolatiemethode werd aangepast in functie van de geanalyseerde meteorologische parameter. Deze kaarten geven een globale indruk van de geografische verdeling van een bepaalde meteorologische parameter. Bepaalde lokale variaties kunnen het gevolg zijn van de locatie en de directe omgeving van de meetpunten.

Deze informatie is beschikbaar voor elke Belgische gemeente.

Deze atlas geeft een algemeen beeld weer van het klimaat van België.

En voor de jongeren geven onze vrienden Meteoz en Nova meer uitleg over de klimaatatlas in enkele pedagogische fiches.

Cookies opgeslagen