Klimaat

Klimaatrapporten

Naast weersvoorspellingen en meteorologisch onderzoek, speelt het KMI als Federale Wetenschappelijke Instelling een toonaangevende rol op vlak van klimaatonderzoek, klimatologische waarnemingen, en regionale klimaatmodellering. Continuïteit en innovatie staan centraal in ons wetenschappelijk onderzoek. Onze wetenschappers zetten zich dagelijks in voor een beter begrip van de mechanismen van klimaatverandering, een optimaal gebruik en analyse van onze klimatologische gegevens en informatie, en een verbetering van ons klimaatmodel.

De klimaatrapporten van het KMI bundelen de meest recente resultaten van onze klimatologische waarnemingen en ons klimaatonderzoek en hebben als doel om wetenschappers, beleidsmakers en het grote publiek te informeren over de wetenschappelijke kennis omtrent het waargenomen en toekomstige klimaat in België.

Klimaatrapport

In 2020 publiceerde het KMI zijn nieuwste klimaatrapport: "Klimaatrapport 2020: van klimaatinformatie tot klimaatdiensten".

Het KMI-Klimaatrapport 2020 is een update van de voorgaande "Oog voor het klimaat"-rapporten en geeft een antwoord op vragen zoals:

 • Hoe kunnen we de klimaatverandering in België waarnemen?
 • Welke trends in Ukkel en België nemen we waar?
 • Hoe veroorzaken broeikasgassen in de atmosfeer de klimaatverandering?
 • Hoe kunnen we de toekomstige klimaatverandering inschatten met klimaatmodellen?
 • Hoe zal het klimaat in België in de toekomst evolueren?
 • Op welke manier vormt de wetenschappelijke expertise van het KMI de basis van kwaliteitsvolle en betrouwbare klimaatdienstverlening aan het publiek en de overheid?

Het Klimaatrapport 2020 toont aan dat het KMI met zijn wetenschappelijke expertise en dienstverlening een cruciale rol speelt in het vervullen van de nood aan klimaatinformatie- en diensten. Zo kan het rapport samen met de samenvatting gebruikt worden als beleidsondersteunend hulpmiddel in de context van maatregelen die nodig zijn om een antwoord te bieden aan de klimaatcrisis.

Zeven vragen en antwoorden over het klimaat

Onze nieuwsbriefabonnees stuurden ons hun vragen over het Klimaatrapport 2020. We selecteerden zeven klimaatvragen en in een korte video geven we jullie het antwoord:

 • Waarom is een rapport over het klimaat in België belangrijk?
 • Hoeveel warmer is het gemiddeld in België sinds het begin van de waarnemingen?
 • Hoe zijn de neerslag en de droogteperiodes geëvolueerd?
 • Waarom zijn er meer en intensere hittegolven, duren de droogteperiodes langer en is het aantal dagen met hevige neerslag toegenomen?
 • Hoe kan het klimaat in de toekomst evolueren, in de veronderstelling dat de huidige globale uitstoot aan broeikasgassen zich verderzet?
 • Hoe zeker zijn we over de te verwachten klimaatveranderingen voor de toekomst?
 • Hoe kan door het smelten van de ijskap aan de noordpool de warme Golfstroom veranderen? En welke invloed kan dit hebben op het klimaat in België?

Podcasts over het klimaat

Oog voor het klimaat

Het KMI publiceerde in 2008 en 2015 de "Oog voor het klimaat"-rapporten. Volgende thema's komen in deze rapporten aan bod:

 • De evoluties van het klimaat in België en antwoorden op vragen over het weer. Valt er minder sneeuw? Regent het tegenwoordig meer dan vroeger?
 • Onze waarnemingen van en onderzoek naar zonnestraling en ozon, om bij te dragen tot een beter begrip van de mechanismen achter het klimaat op internationaal niveau.
 • Onze klimaatmodellen, die we gebruiken om de dynamiek van het klimaatsysteem te doorgronden en verwachtte klimaatveranderingen in te schatten.
 • Ons onderzoek naar het stedelijke hitte-eiland.

Cookies opgeslagen