Klimaat

Klimaattrends in België

De hieronder voorgestelde historische klimatologische gegevensreeksen kwamen tot stand door digitalisering van manueel opgeschreven archieven, validatie van data en homogenistatie van verschillende observatiegegevens. Ze bieden een betrouwbaar beeld van de waargenomen veranderingen in het klimaat in België sinds de 19e eeuw, zowel op nationaal als regionaal niveau.

Cookies opgeslagen