De eerste beelden van de vernieuwde weerradar in Wideumont

De installatie van de nieuwe weerradar in Wideumont nadert zijn voltooiing. Op 13 en 14 april 2022 zijn de zend- en ontvangstinstallaties, de paraboolantenne en de radome naar de top van de toren gehesen (zie het nieuwsbericht op 14 april 2022). De weken die volgden stonden in het teken van de montage en het integreren van de verschillende componenten, en uiteraard het uitgebreid testen van de installatie.

Op technisch vlak zijn er een aantal belangrijke vernieuwingen ten opzichte van de oude radar. Het belangrijkste verschil is de dubbele polarisatie (horizontaal en verticaal) van de radarpuls, tegenover de enkele polarisatie (horizontaal) bij de vorige radar. Deze technologie maakt het mogelijk om niet-meteorologische echo's beter te elimineren en de schatting van de intensiteit en het type neerslag (regen, sneeuw, hagel, enz.) te verbeteren. De nieuwe radar biedt ook nieuwe mogelijkheden voor de kalibratie en voor de kwaliteitscontrole.

Eerste beelden met neerslag

Ondertussen zijn de metingen met de nieuwe radar gestart, en heeft de regenval van afgelopen nacht ons de eerste data opgeleverd voor een eerste beoordeling van de kwaliteit van de gegevens.

De onderstaande afbeelding geeft een beeld van de neerslag op woensdag 11 mei 2022 om 21u25 UTC (23u25 lokale tijd). u. Dit is een rudimentair beeld dat rechtstreeks door het radarsysteem wordt geproduceerd. De intensiteit van de echo's die door de regendruppels worden teruggestuurd, wordt op een eenvoudige manier omgezet in een neerslaghoeveelheid. Een filtering op basis van het Dopplerprincipe maakt het mogelijk om de ongewenste grondecho's gedeeltelijk te elimineren.

Gedetecteerde neerslag door de radar van Wideumont op  11 mei 2022 om 21u25 UTC (23u25 lokale tijd).

Gedetecteerde neerslag door de radar van Wideumont op 11 mei 2022 om 21u25 UTC (23u25 lokale tijd).

Het maximale bereik van de radar in Wideumont is 250 km. Het effectieve bereik van een weerradar hangt sterk af van de specifieke meteorologische condities, en is in bepaalde gevallen beperkt tot zo'n honderd kilometer. Daarom worden waarnemingen van de radar van Wideumont gecombineerd met gegevens van de tweede KMI-radar in Jabbeke en andere radars in de buurt, om tot een hoogwaardig composietbeeld te komen over het hele grondgebied.

Geavanceerde verwerking

De afbeeldingen die beschikbaar zijn op de website van het KMI en in onze smartphone-app zijn verkregen met behulp van een meer geavanceerde verwerking ontwikkeld op het KMI. Deze verwerking zorgt voor een efficiëntere eliminatie van parasitaire echo's en van interferenties die worden veroorzaakt door andere zenders die op dezelfde radiofrequentie uitzenden als de radar. Hierbij worden bijvoorbeeld satellietwaarnemingen gebruikt waarbij de informatie in verband met de afwezigheid van wolken aangewend wordt voor een verdere kwaliteitsverbetering van de radardata.

De schatting van de neerslag op grondniveau uit de radarwaarnemingen op een bepaalde hoogte wordt verkregen via een methode die rekening houdt met de verticale verdeling van de neerslag en ook het type neerslag. De neerslagschattingen van de verschillende radars worden vervolgens op een optimale manier gecombineerd om een ​​schatting te krijgen voor heel België en omstreken. Tenslotte wordt de schatting van de neerslaghoeveelheid verbeterd met behulp van neerslagmetingen afkomstig van verschillende netwerken van pluviografen in binnen- en buitenland, waaronder de netwerken van de regionale hydrologische diensten. Het is dit samengestelde beeld dat voor iedereen beschikbaar wordt gesteld op de distributiekanalen van het KMI.

Europees radarnetwerk

De radars van het KMI maken deel uit van een Europees netwerk dat bijna 200 weerradars omvat. De waarnemingen van deze radars worden in reële tijd verzameld om te komen tot een samengesteld beeld van de neerslag over heel Europa. Deze verzamelde gegevens worden bovendien gebruikt in andere projecten zoals de verwerking (“assimilatie”) in numerieke weervoorspellingsmodellen. Het KMI speelt een actieve rol in deze Europese samenwerking die onderdeel is van EUMETNET, de overkoepelende organisatie van de Europese weerdiensten.

 

 

 

Cookies opgeslagen