Een zachte winter met weinig sneeuw

Ondanks de sneeuw van de laatste dagen, behoort de winter van 2020 tot één van de zachtste winters van de laatste 200 jaar. De gemiddelde temperatuur in Ukkel tussen december 2019 en februari 2020 zal 6,3°C bereiken, wat 2,7°C méér is dan de gemiddelde wintertemperatuur voor de referentieperiode 1981-2010 (3,6°C).

De winter 2020 is één van de zachtste winters sinds het begin van de metingen in Brussel-Ukkel. De hoogst gemeten wintertemperatuur sinds het begin van de waarnemingen dateert van de winter van 2007, toen werd in Ukkel gemiddeld 6,6°C gemeten. De drie hieropvolgende warmste winters, waaronder de winter van 2020, worden gekenmerkt door temperaturen van dezelfde grootte-orde. Om de winters te rangschikken volgens hoogst gemeten temperatuur in Ukkel is het bijgevolg nodig om naar de temperatuurwaarden tot op een honderste na de komma te kijken. De voorbije winter zal zich hoogstwaarschijnlijk samen met de winter van 2014 op de derde plaats van warmste winters in Ukkel bevinden, net na de winter van 2016. De winter van 1990 vervolledigt de top 5 met 6,0°C. Daarentegen is de koudste winter ooit gemeten in Ukkel die van 1963. Toen bereikte de gemiddelde wintertemperatuur -2,0°C.

Zo goed als de hele winter heeft zachte temperaturen gekend. Dit is zichtbaar in de evolutie van de dagelijkse gemiddelde temperatuur sinds het begin van de winter van 2019 (1 december 2019). Slechts voor enkele dagen werden er temperaturen lager dan de normaalwaarde gemeten, voornamelijk begin december 2019 en rond de 23ste januari 2020.

Deze aanhoudende zachtheid wordt verklaard door de invloed van luchtstromingen van over de oceaan, vaak veroorzaakt door storingen. Deze regelmatige aanvoer van warme zeelucht, waarvan de oorsprong meestal een zuidelijke component had, droeg bij aan de zachte winter. Tijdens het winterseizoen koelt de oceaan minder af dan de continentale oppervlakken, waardoor de luchtmassa's die zich over de oceaan verplaatsen een relatief zachte temperatuur kennen wanneer ze onze regio’s bereiken. Bovendien wordt de zachtheid versterkt wanneer deze luchtmassa's uit meer zuidelijke regio's komen (wat het geval is wanneer de wind vanuit het zuiden tot het zuidwesten waait), omdat deze oorsprongsgebieden beduidend warmer zijn.

De waarneming van de zachte winter wordt bevestigd door de dagelijkse minimumtemperaturen gemeten in Ukkel. Er waren een zeer klein aantal vorstdagen (dagen waar de minimumtemperatuur negatief is): 13 dagen in het seizoen. Voor de winter van 2014 lag het aantal vorstdagen nog lager (3 dagen). Merk ook op dat voorbije winter de minimumtemperatuur in Ukkel nooit onder –2,5 ° C is gedaald. Sinds 1892 hebben we alleen tijdens de winters van 2014 (–0,5 ° C) en 1989 (–1,6 ° C) nog minder koude absolute minima geregistreerd. Voorts zien we dat de maximumtemperatuur in Ukkel deze winter geen enkele keer negatief is geweest: het kwik daalde slechts tot 1,6°C op 24 januari.

In Ukkel viel voorbije winter van 2020 de eerste sneeuw op 26 februari. Met slechts twee dagen sneeuwval staat de winter van 2020 voor het station te Ukkel op de 4e positie, net achter de winters van 1990, 2008 en 2014 (telkens met slechts één dag met sneeuwval).

Ook elders in het land is er voorbije winter relatief weinig sneeuw gevallen, inclusief op het plateau van de Hoge Venen. Vanaf 26 februari kwam hier verandering in, en zo werd op 27 februari tot 34 cm sneeuw gemeten op Mont-Rigi.

Een bijgewerkt en volledig klimatologisch overzicht van de winter zal op zondag 1 maart beschikbaar zijn op onze website.

Cookies opgeslagen