Hoogst gemeten dagtemperaturen: wanneer spreken we over een trend?

Deze week hebben we op 5 en 8 april telkens een dagrecord gevestigd voor de maximumtemperatuur, respectievelijk 22.4°C en 24.1°C. Sinds het begin van de metingen in 1892 was het op deze dagen nog nooit zo warm in Ukkel. Bovendien staat de teller van hoogst gemeten dagtemperaturen in Ukkel in 2020 al op vier. Kunnen we over een trend spreken?

Hoewel het deze week uitzonderlijk zacht weer was, zijn deze dagrecords zelden goede indicatoren voor seizoensgebonden trends. Het is zinvoller om de evolutie van de gemiddelde temperatuur en het aantal dagrecords te analyseren voor een lange klimatologische periode (minimum 30 jaar).

Metingen uit de reeks Brussel-Ukkel tonen een stijgende trend in de gemiddelde temperatuur in de lente, meer bepaald 0.39°C per decennium sinds 1981.

De evolutie van het jaarlijks aantal dagrecords van de maximumtemperatuur toont een duidelijke en belangrijke trend: de laatste dertig jaar is het aantal warmterecords toegenomen, terwijl de kouderecords vooral plaatsvonden in het begin van de waarnemingen.

De kernboodschap is dat er lange periodes nodig zijn om over klimatologische trends te kunnen spreken.

Cookies opgeslagen