KMI-wetenschappers gebruiken superkrachtige computer voor nog gedetailleerdere voorspellingen

Wetenschappers van het KMI hebben deelgenomen aan de testfase van één van de krachtigste computers ter wereld. Deze supercomputer, of ‘Large Unified Modern Infrastructure', kortweg LUMI, is momenteel nog in opbouw in Finland. België (via BELSPO) behoort tot het consortium van Europese landen die LUMI mee financiert.

Dit werk kadert in het door BELSPO gefinancierde CS-MASK project waar het KMI en de Universiteit van Gent aan bijdragen. In het CS-MASK project wordt onderzocht hoe de weersvoorspellingen, zoals berekend door de computer, nog gedetailleerder kunnen worden door de horizontale resolutie van het computermodel te verhogen. Terwijl deze resolutie 1,3 km bedraagt voor de huidige operationele voorspellingen, beoogt het project om weersvoorspellingen te berekenen op een resolutie van 700 m. Door de resolutie te verhogen kunnen relatief kleinschalige fenomenen zoals onweersbuien beter gemodelleerd worden, of kan beter rekening gehouden worden met de specificiteit van de lokale omgeving (zoals bijvoorbeeld een stedelijke omgeving). Aangezien voor zulke weersvoorspellingen met veel ruimtelijk detail een enorme rekenkracht vereist is, is de komst van LUMI een uitgelezen gelegenheid om dit soort onderzoek uit te voeren.

Tijdens de testfase werd het weer gedurende een referentiemaand (augustus 2020) opnieuw voorspeld, zodat onderzocht kan worden of de toename in ruimtelijk detail of resolutie inderdaad een positief effect heeft op de kwaliteit van de voorspellingen. Ter illustratie toont de figuur hieronder de ruimtelijke verdeling van de temperatuur met een ruimtelijk detail van 700 m, zoals berekend met de LUMI supercomputer. Met deze zeer gedetailleerde weersvoorspellingen zal later tijdens het CS-MASK project een hitte-eiland kaart gemaakt worden voor alle Belgische steden.

Het stedelijk hitte-eilandeffect is duidelijk zichtbaar voor Antwerpen, Brussel, en in mindere mate voor Gent. Ook de landbries is mooi zichtbaar (omgekeerde van zeebries), waarbij koele lucht van het land richting de zee wordt geblazen.

Tijdens het verdere verloop van het CS-MASK project wordt beoogd om het computermodel nog te verbeteren en te valideren met behulp van crowd-sourced observatiedata.

Cookies opgeslagen