Nieuwe én unieke internationale samenwerking voor betere weersvoorspellingen

Om jullie nog betere weersvoorspellingen en diensten te leveren, werken 26 nationale meteorologische instituten (waaronder het KMI) sinds vrijdag 27 november 2020 samen onder de noemer van het ACCORD consortium.

Deze unieke Europese en Noord-Afrikaanse samenwerking beoogt bij te dragen tot het leveren van meteorologische diensten die de burgers helpen om de gevolgen van (extreme) weer- en klimaatgebeurtenissen te beperken en die de nationale en lokale overheden ondersteunen bij adaptatiemaatregelen in de context van klimaatverandering.

Mijlpaal in de geschiedenis van meteorologische samenwerking

Hoewel het leveren van gedetailleerde weersvoorspellingen de verantwoordelijkheid is van de nationale meteorologische instituten, werken verschillende instituten reeds sinds de jaren ‘80 samen onder de vorm van regionale consortia. Vorige vrijdag 27 november 2020 beslisten drie van deze consortia om voortaan samen te werken als een uniek consortium van 26 meteorologische instituten uit Europese en Noord-Afrikaanse landen.

Met het oog op meer nauwkeurige weersvoorspellingen, brengen de nationale meteorologische instituten op die manier hun wetenschappelijke expertise samen voor het onderzoek en de ontwikkeling van weermodellen en de verbetering van de modelberekeningen. De verbeteringen en nieuwigheden ontwikkeld binnen het consortium zal het KMI (en de andere nationale meteorologische instituten) gebruiken bij het maken en leveren van de operationele weersvoorspellingen. Het is duidelijk dat zo’n gezamenlijke inspanning een snellere vooruitgang in de verbetering van de weersvoorspellingen mogelijk maakt (zie onderstaande video).

Het nieuwe consortium zal bovendien nauw samenwerken met andere Europese meteorologische organisaties zoals EUMETSAT (organisatie die instaat voor de productie en het beheer van meteorologische satellieten), EUMETNET (organisatie verantwoordelijk voor de coördinatie van meteorologische waarnemingen) en het Europees Centrum voor Weersverwachtingen op Middellange Termijn (of in het Engels: ECMWF).

ALADIN

Het ALARO weermodel, dat een modelconfiguratie is van het ALADIN Systeem, wordt in het KMI gebruikt voor het maken van de dagelijkse weersvoorspellingen, onder andere door de meteorologen van het weerbureau, maar ook voor specifieke producten aangepast aan de noden van onze eindgebruikers.

Bovendien werd het ALADIN Systeem (of kortweg ALADIN) ontwikkeld binnen het Europese ALADIN consortium, één van de consortia dat sinds vrijdag deel uitmaakt van het nieuwe consortium. Sinds 2010 leidde Piet Termonia, onze KMI-collega en hoofd van de wetenschappelijke dienst meteorologisch en klimatologisch onderzoek, als Program Manager het ALADIN-consortium. Na ruim 10 jaar van uitmuntend werk als Program Manager geeft hij de fakkel door aan Claude Fischer van Météo-France die het nieuwe ACCORD consortium zal leiden.

Cookies opgeslagen