Nieuwe namenlijst voor zware Europese stormen is gekend

Sinds 2020 krijgen stormen een naam wanneer voor minstens twee provincies in ons land een waarschuwingscode oranje of rood voor wind wordt uitgegeven. Ons land doet dit samen met andere Europese landen om de communicatie te bevorderen en het bewustzijn te vergroten. Zware stormen kunnen immers tot omvangrijke schade of zelfs dodelijke slachtoffers leiden en een duidelijke communicatie brengt de boodschap beter bij het grote publiek.

Hoe en wanneer krijgen stormen een naam?

Het KMI werkt samen met haar Franse, Luxemburgse, Spaanse en Portugese collega’s om elk jaar een nieuwe lijst met namen op te stellen. Net zoals dat bijvoorbeeld in Amerika voor orkanen gebeurt, vormen de beginletters van de namen de letters van het alfabet. Er wordt ook afwisselend een vrouwennaam en een mannennaam gebruikt. Vanaf het moment dat een weerdienst code oranje of rood geeft in een groot gebied (dus niet lokaal) voor een storm, krijgt deze stormdepressie een naam van de lijst. In uitzonderlijke gevallen kan er ook afgeweken worden van deze criteria, bijvoorbeeld wanneer slechts een code geel afgekondigd is maar de impact toch groot geacht wordt. Belangrijk is dus dat de verwachte impact groot en verspreid zal zijn. Op die manier worden in de eerste plaats namen gegeven aan omvangrijke stormdepressies en niet in het geval van lokale en eventueel hevige fenomenen zoals onweders.

In 2015 startten de Britse Met Office en het Ierse Met Éireann met het systematisch geven van namen aan zware stormen. In de jaren nadien sloten andere Europese landen aan bij dit initiatief waarbij ook andere weerinstituten zo’n lijst opstelden. Momenteel zijn er 6 groepen van Europese en Aziatische landen die deelnemen aan dit project. De groepen van landen zijn: “West-Europa”: Ierland, Verenigd Koninkrijk, Nederland; “Noord-Europa”: Noorwegen, Zweden, Denemarken; “Centraal-Europa”: Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Polen, Tsjechië, Slovakije, Hongarije; “Centraal-Mediteraans”: Italië, Slovenië, Kroatië, Noord-Macedonië, Montenegro, Malta; “Oost-Mediteraans”: Griekenland, Cyprus, Israël en de groep waartoe België behoort: “Zuidwest-Europa”. Elk van deze groepen hebben hun eigen namen, maar eens een storm in een bepaald land een naam heeft gekregen, wordt die naam behouden, desondanks dat de storm later naar een ander land trekt.

Wat is de namenlijst voor 2022-2023?

In de lijst die geldig is van 1 september 2022 t.e.m. 31 augustus 2023 is er wel een heel speciale naam. De eerste storm die door Portugal, Spanje, Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg of door ons land een naam zal krijgen, zal de naam Armand dragen. Deze naam is gekozen om onze bekende weerman Armand Pien te eren. Armand Pien, die in 2023 twintig jaar geleden overleden zal zijn, werkte vanaf 1948 als eerste Nederlandstalige meteoroloog bij het KMI. Vanaf 1953 startte hij ook met het presenteren van het weerbericht op de Nederlandstalige televisie. Daar heeft hij zijn bekendheid opgebouwd en met zijn weerpraatjes was hij verantwoordelijk voor de communicatie en duiding van weerfenomenen, net zoals de stormnamen in de eerste plaats voor een heldere communicatie dienen. Tot net voor zijn dood in 2003 kwam Armand Pien nog regelmatig naar het KMI te Ukkel.

Cookies opgeslagen