Lijst van stormnamen 2023-2024 gekend

Sinds 2020 kan het KMI in geval van storm een naam activeren uit een voorgestelde lijst onder bepaalde voorwaarden. Voor minstens twee provincies moet nameijk een waarschuwingscode oranje of rood voor de wind zijn uitgegeven. Ook worden de namen van stormen die van andere landen komen en daarna over ons land trekken indien nodig overgenomen in onze communicatie. Een belangrijke reden voor deze naamgeving is de bevordering van de communicatie en om het bewustzijn bij het grote publiek te vergroten. Bovendien is het makkelijker om over stormen uit het verleden te spreken wanneer ze een naam hebben.

Namenlijst 2023-2024

De lijst van stormnamen van de groep waartoe het KMI behoort, geldig vanaf 1 september 2023 tot en met 31 augustus 2024 is:

Hoe en wanneer krijgen stormen een naam?

In 2015 begonnen de Britse en Ierse weerdiensten systematisch met het geven van namen aan grote stormen. Voorheen gebeurde dit al, maar niet op een systematische manier (denk bijvoorbeeld aan de stormen Lothar en Martin die in 1999 voor aanzienlijke schade zorgden in West-Europa). In de jaren nadien sloten andere Europese landen zich aan bij dit initiatief.

Om het overzichtelijk te houden werd Europa ingedeeld in 6 zones die elk hun eigen lijst maken, maar eens een naam gegeven is door een bepaald land, wordt deze behouden. Zo wordt voorkomen dat een stormdepressies meerdere namen krijgt, wat verwarrend zou zijn. 

België werd behoort tot de groep “Zuidwest-Europa” . Het KMI werkt samen met haar Franse, Luxemburgse, Spaanse en Portugese collega’s om elk jaar een nieuwe lijst met namen op te stellen. Net zoals dat bijvoorbeeld in Amerika voor orkanen gebeurt, vormen de beginletters van de namen de letters van het alfabet. Er wordt ook afwisselend een vrouwennaam en een mannennaam gebruikt.

Vanaf het moment dat een weerdienst code oranje of rood geeft in een groot gebied (dus niet lokaal) voor een storm, krijgt deze stormdepressie een naam van de lijst. Per uitzondering kan dit ook gebeuren voor stormdepressies die geen code oranje of rood krijgen voor wind, maar waarvan de impact toch groot wordt geacht. Een recent voorbeeld is de storm in 2021 die van het Nederlandse KNMI de naam Darcy kreeg en waarvoor een weeralarm voor de gladheid gold (niet voor wind).

Hoe zat het met de stormen van afgelopen seizoen?

Aangezien er weinig omvangrijke stormen zijn geweest tussen 1 september 2022 en 31 augustus 2023, werden er ook weinig stormnamen gegeven. Het KMI heeft geen enkele storm “gedoopt”, maar een aantal stormen zijn wel (zij het in beperkte mate) tot bij in België geraakt.

Een speciale storm, want vernoemd naar Armand Pien, was natuurlijk de storm Armand. In oktober 2022 werd door de Portugese weerdienst een naam gegeven (Armand) aan een stormdepressie die vooral boven de Atlantische Oceaan en het uiterste westen van het Europese continent bleef. Deze storm kwam dus niet tot België. 

De stormen Gérard (januari), Larisa (maart), Poly (juli) en Patricia (augustus) zorgden echter voor een beperkte impact in ons land.

Cookies opgeslagen