Veelgestelde vragen

Ik zoek naar informatie over...

Wat is het verschil tussen meteorologische en astronomische seizoenen?

De meteorologische seizoenen zijn vastgelegd op basis van een internationale overeenkomst. Deze seizoenen beginnen op volgende vaste data: 

  • 1 maart – lente
  • 1 juni – zomer 
  • 1 september – herfst 
  • 1 december – winter

Steeds worden drie opeenvolgende kalendermaanden als één seizoen beschouwd. Ze beginnen steeds op de eerste dag van de eerste maand en eindigen op de laatste dag van de derde maand.

De astronomische seizoenen hebben daarentegen geen vaste data omdat ze afhankelijk zijn van de stand van de zon. Deze seizoensindeling is gebaseerd op de positie van de aarde ten opzichte van de zon. De seizoensverschillen ontstaan door de schuine stand van de as waar de aarde om draait.

Cookies opgeslagen