Veelgestelde vragen

Speciale weerverschijnselen

Waarom verschillen de gemiddelde temperaturen op de Noord- en Zuidpool erg van elkaar?

  • De Zuidpool bevindt zich op Antarctica, een zeer uitgestrekte en verheven landmassa. Er heerst een landklimaat met erg koude winters, waarbij weinig of geen verzachtende invloed is van de oceanen. Het hooggebergte zorgt voor lage temperaturen gedurende het gehele jaar. Bovendien is het klimaat er erg droog vanwege de geringe luchtvochtigheid.
  • De Noordpool wordt in tegenstelling hiermee wel sterk beïnvloed door de omgevende oceanen. Hierdoor heersen er mildere temperaturen.

Cookies opgeslagen