Nieuws en info

Aerosol

Aerosol of fijn stof is het geheel van vaste of vloeibare deeltjes die in een gas zweven.

De aerosolsamenstelling in de atmosfeer kan zeer uiteenlopend zijn. De atmosfeer bevat deeltjes van natuurlijke oorsprong zoals pollen en zeezout maar ook deeltjes uitgestoten tijdens de verbranding van fossiele brandstoffen.

Rol

Voor de studie van de luchtkwaliteit worden de deeltjes opgesplitst volgens hun afmeting. Meestal gebruikt men twee klassen: PM10 en PM2.5 genaamd. PM10 en PM2.5 staan voor de concentraties aan deeltjes met een diameter kleiner dan 10 respectievelijk 2.5 micrometer. Door hun kleine afmetingen kunnen deze diep in de longen binnendringen en daar de uitwisselingsprocessen beïnvloeden. PM2.5 is een subgroep van PM10. Door hun nog kleinere afmetingen zijn ze nog schadelijker voor de gezondheid. De gemeten PM10 of PM2.5 waarden geven de concentraties van de deeltjes in massa per volume-eenheid (microgram per kubieke meter).

Invloed op het klimaat

Aerosoldeeltjes hebben een direct en een indirect effect op het klimaat. Op haar weg door de atmosfeer wordt de zonnestraling gedeeltelijk geabsorbeerd en weerkaatst door de aerosoldeeltjes. Dit is het directe effect van aerosolen op het klimaat. Daarnaast treden aerosoldeeltjes in de atmosfeer op als condensatiekernen voor water. De aanwezigheid van aerosolen beïnvloedt dus de hoeveelheid waterdruppeltjes en dus de bewolkingsgraad. Vandaar dat aerosolen een indirect effect hebben op het klimaat.

Eén van de methoden om informatie over de hoeveelheid aerosol in de atmosfeer te bekomen is het bepalen van de optische dikte van de aerosolen. Dit is een maat voor de verzwakking van de zonnestraling door kleine zwevende deeltjes in de atmosfeer (aerosol)

Aanverwante begrippen

Cookies opgeslagen