Nieuws en info

PM10

Gedeelte van de aërosolen waarvan de deeltjes een diameter hebben die kleiner is dan 10 micrometer. Door hun kleine afmetingen kunnen deze diep in de longen binnendringen en daar de uitwisselingsprocessen beïnvloeden. De gemeten PM10 waarde geeft de concentratie van de deeltjes in massa per volume-eenheid (microgram per kubieke meter)

Aanverwante begrippen

Cookies opgeslagen