Nieuws en info

Azorenhoog

Boven de eilanden van de Azoren in de Atlantische Oceaan bevindt zich vaak een hogedrukgebied. De positie van dit hogedrukgebied is meestal stationair, maar soms kan het zich wat meer terugtrekken, of juist haar invloed uitbreiden richting Europa. In dat geval spreken we van een uitloper van het hogedrukgebied. Vaak hebben we dan te maken met rustig en stabiel weer en worden de lagedrukgebieden met hun fronten uit onze buurt gehouden of verzwakt. In de winter ligt het hogedrukgebied gemiddeld wat zuidelijker dan in de zomer. Dan is ook het luchtdrukverschil tussen Noord- en Zuid-Europa het grootst. Het Azorenhoog is, in combinatie met het IJslandlaag, verantwoordelijk voor de overheersende zuidwestenwinden in België.

De oorsprong van dit semipermanent hogedrukgebied is een transport van tropische warme lucht in de richting van de Noordpool. Aangezien de tropen meer energie van de zon ontvangen dan de poolkappen, zal de warmere lucht er stijgen (zie convectie). Deze stijgende lucht zal in de hogere luchtlagen richting de poolkappen stromen. Gaandeweg koelt deze luchtstroom af, zodat hij zwaarder wordt en opnieuw daalt. De dalende lucht drukt dan als het ware op het aardoppervlak zodat het hogedrukgebied ontstaat. Dit gebeurt in een gordel omheen ongeveer 30° noorderbreedte en zuiderbreedte.

Cookies opgeslagen