Nieuws en info

Droogte

1. Langdurige afwezigheid of duidelijk tekort aan neerslag.


2. Een abnormaal droge periode die zo lang duurt dat de afwezigheid van neerslag een ernstige hydrologische verstoring veroorzaakt.

 

Een periode van droogte kenmerkt zich als een langdurige periode waarbij er aanzienlijk minder neerslag valt dan gewoonlijk voor een bepaald gebied. In Ukkel valt er maandelijks gemiddeld 50 tot 80 mm neerslag (afhankelijk van de periode in het jaar). In situaties waarbij hogedrukgebieden overheersen in onze omgeving kan het weken aan een stuk droog blijven. Zo viel er in gans de maand april 2007 geen druppel neerslag in Ukkel. De droogte kan van regio tot regio sterk verschillen, zeker in de zomerperiode. Dit komt omdat de neerslag dan vooral onder de vorm van (onweers)buien valt en dit zijn zeer plaatselijke fenomenen. Zo kan het gebeuren dat er sprake is van een zeer uitgesproken watertekort over het westen van het land, terwijl er van droogte elders in het land geen sprake is.

In sommige gebieden op aarde kan de droogte extreme vormen aannemen en is er soms sprake van jarenlange droogte waarbij amper neerslag valt. Dit heeft uiteraard grote gevolgen voor de bevolking die in deze gebieden dient te overleven.

De link tussen langdurige droogte en de watervoorziening hangt af van vele factoren, zoals de weerkundige voorgeschiedenis, de periode in het jaar enz. Valt de droogte bijvoorbeeld tijdens de zomermaanden, en viel er ook al relatief weinig neerslag in de winter daarvoor, dan kunnen de gevolgen groot zijn. De overheden kunnen bij een nakend watertekort maatregelen treffen om de consumptie van water in te perken. In het voorjaar van 2017 en de zomer van 2018 was dit het geval.

Om op een droge periode een waarde te kunnen plakken, wordt vaak de Standardized Precipitation Index (SPI) gebruikt. Deze genormaliseerde index van de gecumuleerde neerslag bekijkt een periode van 30 dagen (SPI-1) tot 90 dagen (SPI-3). Negatieve waarden duiden op een neerslagtekort.

Cookies opgeslagen