Weer

Droogte in België

De grafieken en kaarten hier onder geven elke dag een beeld van de toestand van de eventuele droogte in het land op basis van 2 indices:
  • een genormaliseerde neerslagindex (SPI – Standardized Precipitation Index): een index van de totale neerslagsom van de voorbije 90 dagen.
  • een genormaliseerde neerslag-evapotranspiratieindex (SPEI – Standardized Precipitation Evapotranspiration Index): een index van de waterbalans van de voorbije 90 dagen. De waterbalans is het verschil tussen de totale neerslagsom en de totale evapotranspiratie. Evapotranspiratie is de hoeveelheid water die verdampt of getranspireerd wordt door bodem en vegetatie. Aangezien dit moeilijk te meten is, wordt deze parameter geschat met data van geobserveerde temperatuur, globale zonnestraling, relatieve vochtigheid en windsnelheid.
 
Deze 2 indices zijn geldig voor een periode van 90 dagen (3 maanden): SPI-3 en SPEI-3. Ze zijn complementair aan elkaar omdat een droogte begint met een gebrek aan neerslag, en dat evapotranspiratie de toestand nadien nog kan verergeren.

Uitleg van de figuren

In de grafiek hier boven wordt de evolutie van de eventuele droogte of het neerslagoverschot weergegeven in de tijd. De rode lijn geeft de waarde van de SPI-3 of SPEI-3 weer en laat zien hoe deze zich verhouden tot de klimatologische normalen (relatief ten opzichte van de norm voor SPI-3 en het verschil met de norm voor SPEI-3). Het gaat om een gemiddelde voor de ganse oppervlakte van België. De groene en blauwe lijnen zijn respectievelijk: de evolutie van de natste periode van 90 dagen op dezelfde datum en van de  droogste periode van 90 dagen op dezelfde datum.

Op de kaartjes hier boven wordt getoond hoe de SPI-3 en SPEI-3 zich ruimtelijk manifesteert. De gebruikte klassen "nat / droog", "zeer droog / zeer nat" en "extreem nat / extreem droog" zijn opgesteld in verhouding tot een klimatologische referentieperiode van 1991 tot 2020 en komen respectievelijk overeen met terugkeerperiodes van 10 tot 30 jaar, 30 tot 50 jaar en meer dan 50 jaar. Voor de voorspelling van SPI-3 wordt gebruik gemaakt van de gecumuleerde neerslag van de afgelopen 80 dagen en van de voorspelling van de gecumuleerde neerslag voor de komende 10 dagen. De voorspellingen komen van het Europese weermodel van het ECMWF.

Cookies opgeslagen