Weer

Legenda Hitte

 
Beschrijving
Criteria

Er is geen waarschuwing van toepassing

Niet van toepassing

Bij dergelijke temperatuurwaarden kunnen maatregelen getroffen worden om oudere en zwakkere mensen te beschermen, door hen meer te laten drinken en hen niet in rechtstreeks zonlicht te laten vertoeven. Wees waakzaam.

Tcumul>= 17 graden en Tmax dag  >= 25 graden

Tcumul is de som van de verschillen tussen de voorspelde maxima en een drempel van 25 graden voor de 5 komende dagen; enkel de positieve verschillen worden in rekening gebracht

 

Bij dergelijke erg hoge temperatuurwaarden zullen bepaalde te nemen maatregelen noodzakelijk zijn : regelmatig drinken, zich lichter kleden, de dag in koelere ruimten laten doorbrengen, de gezondheidstoestand regelmatig opvolgen, licht verteerbaar voedsel ( en in kleinere porties) tot zich nemen, deuren en ramen gesloten houden om de warmte buiten te houden. Wees voorbereid en volg de raadgevingen van de bevoegde overheid op.

2 dagen met gemiddelde Tmin >=20 graden en gemiddelde Tmax >= 32 graden of 3 dagen met gemiddelde Tmin >= 18 graden en gemiddelde Tmax >= 30 graden

Bij dergelijke extreem hoge temperatuurwaarden moeten bepaalde maatregelen genomen worden: veel drinken, het zoutgehalte op peil houden, veel rusten, in een gekoelde ruimte verblijven, vochtige doeken gebruiken in geval van uitdroging, rechtstreekse zonnestralen vermijden.

Onderneem actie om uzelf, anderen en indien mogelijk uw bezittingen in veiligheid te brengen en en volg de raadgevingen van de bevoegde overheid strikt op.

3 dagen met gemiddelde Tmin >= 20 graden en gemiddelde Tmax >= 32 graden