Weer

Zee- en kustweerbericht

Zee- en kustweerbericht van maandag 18 maart om 22u

Weerbeeld

Vanavond en vannacht wisselen brede opklaringen af met enkele wolkenvelden. De temperatuur daalt tot rond 2 of 3 graden. De zwakke tot matige westenwind wordt zwak uit veranderlijke richting.

Morgen wisselen zonnige perioden af met wolkenvelden, in de loop van de namiddag neemt de bewolking toe. Het kwik stijgt tot rond 11 graden. De wind waait zwak uit zuidzuidwest, ruimt naar westzuidwest en neemt toe naar zwak tot matig.

De golfhoogte langs de kust daalt van 90 cm naar 30 cm. De temperatuur van het strandwater bedraagt 9 graden.

Legende

Datum: lokale tijd.
Richting (Sector): in streken (16 sectoren van 22.5 graden. Bijvoorbeeld: NW = wind uit het noordwesten.)
Kracht/Pieken (Bft): in Beaufort (De schaal van Beaufort wordt gebruikt om windsnelheid aan te duiden. Bijvoorbeeld: 7 Beaufort = harde wind.)
Golfhoogte (standaarddeviatie) (cm): De significante golfhoogte is de gemiddelde hoogte van de top-33% (H33%) van alle waargenomen golven in een zeker tijdsinterval. We gebruiken de Hs-waarde in de maritieme meteorologie omdat het onmogelijk is elke golf afzonderlijk te voorspellen. Het komt vrij goed overeen met de door zeelui geschatte waarde. Worden er b.v. 210 golven gemeten dan wordt het gemiddelde berekend van de hoogste 70 golven. Naast de verwachte golfhoogte staat tussen haakjes de standaarddeviatie (σ), die een maat is voor de betrouwbaarheid van de verwachte Hs. Het wil zeggen dat 85% van de golven kleiner zal zijn dan de verwachte (Hs+σ) cm. Staat er b.v. 60(30), dan wordt een significante golfhoogte verwacht van 60 cm en zal 85% van de golven kleiner zijn dan 60+30=90 cm. Het theoretische maximum van een individuele golf is twee keer de Hs.