Weer

Zee- en kustweerbericht

Laatste update : 01/04 22.00 u.

Weerbeeld

Vannacht is het wisselend bewolkt met een kleine kans op een bui. Het kwik zakt tot 2 graden. De wind waait zwak uit het noordnoordwesten en krimpt naar het westen.

Morgen wisselen zon en lage wolken elkaar af, met nog altijd een kleine kans op een bui. Maxima rond 10 graden. De wind waait zwak tot matig uit het westzuidwesten, ruimt tijdelijk naar het westen en neemt toe tot matig à vrij krachtig.

De golfhoogte langs de kust stijgt van 40 cm vannacht naar 80 cm morgenavond. De temperatuur van het strandwater ligt rond 7 graden.

Legende

Datum: lokale tijd.
Richting (Sector): in streken (16 sectoren van 22.5 graden. Bijvoorbeeld: NW = wind uit het noordwesten.)
Kracht/Pieken (Bft): in Beaufort (De schaal van Beaufort wordt gebruikt om windsnelheid aan te duiden. Bijvoorbeeld: 7 Beaufort = harde wind.)
Golfhoogte (standaarddeviatie) (cm): De significante golfhoogte is de gemiddelde hoogte van de top-33% (H33%) van alle waargenomen golven in een zeker tijdsinterval. We gebruiken de Hs-waarde in de maritieme meteorologie omdat het onmogelijk is elke golf afzonderlijk te voorspellen. Het komt vrij goed overeen met de door zeelui geschatte waarde. Worden er b.v. 210 golven gemeten dan wordt het gemiddelde berekend van de hoogste 70 golven. Naast de verwachte golfhoogte staat tussen haakjes de standaarddeviatie (σ), die een maat is voor de betrouwbaarheid van de verwachte Hs. Het wil zeggen dat 85% van de golven kleiner zal zijn dan de verwachte (Hs+σ) cm. Staat er b.v. 60(30), dan wordt een significante golfhoogte verwacht van 60 cm en zal 85% van de golven kleiner zijn dan 60+30=90 cm. Het theoretische maximum van een individuele golf is twee keer de Hs.