Weer

Uitleg Voorspellingen

Welke types voorspellingen?

Omdat de ene persoon genoegen neemt met een algemene verwachting voor het ganse land en een ander zich vooral interesseert in de zeer lokale weersverwachting, bieden we verwachtingen aan op meerdere schalen:

Als u klikt op “België”

Verwachtingen in tekstvorm:

 • Voor de volgende uren: een kaart met regio’s die ingedeeld zijn per weertype en dus veranderlijk zijn in de tijd. Er wordt ook een beknopte tekstverwachting gegeven.
 • “Verwachtingen voor …dag”: dit is de algemene tekst en beschrijft de verwachting voor het ganse land.

De teksten worden met zorg opgesteld door de meteorologen en bevatten belangrijke extra informatie die niet steeds uit te drukken is in pictogrammen. Daarom nemen we de algemene tekst ook op in de sectie “Lokaal”, net als de provinciale waarschuwingen. Een verkorte versie wordt op radiozenders voorgelezen in nieuwsbulletins.

We gebruiken vaak volgende geografische termen in de teksten :

 • het uiterste noorden : het Belgische gebied ten noorden van de lijn Antwerpen-Kinrooi
 • het uiterste zuiden : het Belgische gebied ten zuiden van de lijn Neufchâteau-Martelange
 • het noordwesten :  het Belgische gebied ten noorden of ten westen van de assen Antwerpen-Dendermonde-Gent-Oostende
 • het uiterste noordwesten : het Belgische gebied ten noorden of ten westen van de lijn Zelzate-Brugge-Blankenberge
 • het zuidwesten : het Belgische gebied ten zuiden of ten westen van de lijn Poperinge-Roeselare-Bergen-Erquelinnes
 • het uiterste zuidwesten : het Belgische gebied ten zuiden of ten westen van de assen Poperinge-Kortrijk en Péruwelz-Ronse
 • het westen : het Belgische gebied ten westen van de lijn Gent-Péruwelz
 • het uiterste westen : de Westhoek
 • het oosten : de provincies Limburg en Luik
 • het uiterste oosten: Duitstalig België
 • het noordoosten : het Belgische gebied ten noorden of ten oosten van de assen Mol-Tessenderlo en Leopoldsburg-Maaseik
 • het zuidoosten : de provincie Luxemburg
 • het uiterste zuidoosten: Belgisch Lotharingen
 • De zuidelijke landshelft : Wallonië en eventueel de Vlaamse gebieden langs de taalgrens en/of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • De noordelijke landshelft : Vlaanderen en eventueel de Waalse gebieden langs de taalgrens en/of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • De westelijke landshelft : de Belgische gebieden ten westen van de lijn Antwerpen-Brussel-Charleroi
 • De oostelijke landshelft : de Belgische gebieden ten oosten van de lijn Antwerpen-Brussel-Charleroi
 • De noordwestelijke landshelft : de Belgische gebieden ten noordwesten van de lijn Kinrooi-Tienen-Bergen
 • De zuidoostelijke landshelft : de Belgische gebieden ten zuidoosten van de lijn Kinrooi-Tienen-Bergen
 • De zuidwestelijke landshelft : de Belgische gebieden ten zuidwesten van de lijn Knokke-Brussel-Sankt-Vith
 • De noordoostelijke landshelft : de Belgische gebieden ten noordoosten van de lijn Knokke-Brussel-Sankt-Vith
 • Het centrum: de Belgische gebieden tussen de assen Gent-Péruwelz, Mol-Hannuit, Antwerpen-Kinrooi en Bergen-Namen

Verwachtingen in kaartvorm

De kaarten geven de “gemiddelde” voorspelling van het weerbeeld over een gebied weer, die soms meer dan 1 provincie omvat. Die gebieden werden ingedeeld op basis van vrij homogene klimatologische eigenschappen. De temperaturen gelden enkel voor representatieve stations in de betreffende regio’s : Middelkerke, Ukkel, Kleine Brogel, Saint-Hubert en Virton. De windprognose is voor Ukkel, omdat die vaak representatief is voor een groot deel van het binnenland. 

De inhoud wordt volledig door de meteorologen van de weerkamer bepaald. Ze dienen vooral om een snel visueel overzicht te krijgen, vandaar dat we ons beperken tot de 5 volgende streken.

 • De Kust: De smalle kuststrook van ons land van het einde van het strand tot maximum vijf kilometer landinwaarts. 
 • Het Centrum : De zone waar de kust eindigt landinwaarts begrensd in het oosten door de Kempen en het zuiden door de lijn van de Samber en de Maas.
 • De Kempen: Het gebied in het oost tot noordoosten van ons land gekenmerkt door zijn typische zandgrond.
 • De Ardennen: Een regio die in het noordwesten begrensd wordt door de rivieren Samber en Maas, en in het zuiden en het zuidoosten door Belgisch Lotharingen.
 • Belgisch Lotharingen : Het gebied in het uiterste zuiden en zuidoosten van ons land, gekenmerkt door zijn hogere temperaturen en typische heuvels.

De kaarten met weertypes zijn beschikbaar voor verschillende periodes:

 • De lopende dag, vandaag van 06u to 18u.
 • De nacht, van 18u tot 6u.
 • De volgende dag en dagen, van 6u to 18u.

De 14-daagse verwachting is deze voor het centrum van het land, tenzij anders vermeld.

Één of twee weericonen?

Het KMI gebruikt in zijn voorspellingen weericonen die het weertype voor een bepaalde plaats en een bepaalde tijd weergeven. Tegenwoordig beschikken we over meer dan honderd verschillende weericonen om een beeld van het weer te schetsen.

We kunnen gebruik maken van één of twee weericonen. Bij twee weericonen verwachten we veranderend of afwisselend weer.

Bij veranderend weer verwachten we eerst het ene weer en later het andere. Het linkse icoon zal het eerste weertype voorstellen, het rechtse icoon het laatste. Tussen beide iconen zal een pijltje staan van links naar rechts.

Het is ook mogelijk dat het weer afwisselt tussen twee weertypes. In dat geval maken we ook gebruik van twee weericonen maar zetten we tussen de weericonen een dubbele pijl.

Weericonen op kaarten

Wanneer we weericonen op een kaart plaatsen, dan zal deze een beeld van het gemiddelde weertype voor een bepaalde streek weer en voor een bepaalde tijdsduur geven.

Als u klikt op "Lokaal"

U kunt de naam van de gewenste gemeente intikken. Een gemeente is een entiteit met een eigen bestuur. De waarneming en de verwachting geldt voor het centrum van het grondgebied. Indien uw gemeente een groot oppervlak heeft, kan het vaker voorkomen dan in een kleinere gemeente dat de verwachting en waarneming afwijkt van de plaats waar u zich bevindt.

De lokale rubriek wordt ingedeeld in:

 • een horizontale tabel voor uw gemeente, tot 6 dagen ver : dit geeft in een oogopslag een beknopt, samengevat beeld van het weer tussen 6u en 18u de betreffende dag overheerst. Dit kan soms verschillen van het weerbeeld geschetst op de uurlijkse tijdlijn, omdat bvb een lichte bui gedurende een korte tijd niet het belangrijkste beeld is van een anderzijds droge dag en we dus in dat geval geen bui-pictogram zullen plaatsen. Ook de neerslagkans zal dan klein zijn. In de uurlijkse tijdlijn, die meer detail toelaat, zal die bui en de neerslagkans ermee gepaard meer te zien zijn.
 • op dit ogenblik: dit is de waarneming in uw gemeente, ondermeer bepaald via satelliet- en radar, op het volle uur. Dit kan afwijken van het weerbeeld dat u ervaart tussen 2 volle uren in, of indien radar- en satelliet niet in staat zijn om alle aspecten van het weer te detecteren, wat nu en dan gebeurt bij heel lichte motregen, zeer plaatselijke mist of wanneer het neerslagtype zich op de grens van regen en sneeuw bevindt.
 • Voor de volgende uren: een beknopte tekstverwachting voor uw gemeente of de regio rondom. 
 • Verwachting voor de dag/nacht en de volgende dagen : het weerbericht voor gans het land -dat u ook in de sectie “België” vindt-, net als de regionale kaarten.
 • De verwachting tot 48 uur, in stappen van een uur. 
 
Zowel het weer als de weersverwachting op gemeentelijke schaal zijn soms sneller aan verandering onderhevig omwille van de beperkte oppervlakte waarop het zich afspeelt, in vergelijking met een regionale of landelijke schaal. Lokale weerfenomenen zoals buien, mistbanken,... zullen immers langer boven het grondgebied van België hangen dan boven een bepaalde gemeente en zijn bovendien soms maar kort vooraf te voorspellen. Daarom worden deze voorspellingen voor de komende uren meerdere malen per uur ververst en deze voor verder in de tijd meerdere malen per dag. Daardoor is het onmogelijk om alle gemeentelijke verwachtingen 100% manueel door de meteorologen te laten verrichten.

Daarom wordt bij het maken van gemeentelijke verwachtingen de expertise van de weerkamer gekoppeld aan de berekeningen van de weercomputers en gedurende de eerste drie uur wordt de verwachting ook nog eens beïnvloed door de extrapolatie in de tijd van recente waarnemingen (neerslagradar, satelliet, weerstations,…). De meteorologen spelen hier nog steeds een belangrijke rol omdat ze 

 • de weercomputer selecteren die op dat moment het meest betrouwbaar is
 • het weerbeeld, de neerslagvorm en de temperatuur kunnen bijsturen
 • kunnen ingrijpen indien er een technisch probleem is met satelliet- of radarwaarnemingen
 
Het is dus mogelijk dat een gemeentelijke voorspelling niet volledig overeenstemt met de regionale verwachting omdat deze laatste een gemiddeld overzicht van het weer in een regio geeft over een langer tijdsinterval (meerdere uren) en omdat de gemeentelijke verwachtingen meer frequent worden ververst dan regionale.

De verwachting voor 14 dagen, in stappen van een dag, wordt tweemaal daags aangepast. Dezelfde opmerking als bij de horizontale tabel tot 6 dagen ver is hier van toepassing.

 

Weericonen op de uurlijkse tijdlijnen en grafieken

Op de uurlijkse tijdlijn staat er steeds één weericoon per uur. De bewolking van dit icoon is de verwachte bewolking op dat uur. De eventuele neerslag wijst op neerslag tussen dat uur en het volgende uur. 

Bij de 7-daagse tijdlijn worden er maximaal 2 weericonen afgebeeld, die telkens een samenvatting zijn van de meest voorkomende weertypes tussen 6 en 18u. Het is daarom mogelijk dat deze weericonen niet steeds volledig dezelfde zijn als deze van de overeenkomstige dag in de uurlijkse tijdlijn. 

Bij de 14-daagse tijdlijn staat er per dag één weericoon dat het weer voor die dag het best omschrijft. We geven slechts 1 samenvattend pictogram weer omdat het weer minder voorspelbaar is dan 7 dagen ver en daarom minder oog voor detail toelaat. We kiezen telkens het meest voorkomende weertype tussen 6 en 18u. Het is daarom mogelijk dat deze weericonen niet steeds volledig dezelfde zijn als deze van de overeenkomstige dag in de uurlijkse of 7-daagse tijdlijn.

Samenstelling van een weericoon

 

De bewolkingsgraad: van helder tot zwaar bewolkt en de hoge bewolking.

 

De neerslagintensiteit: van zeer lichte regen tot zware buien.

Neerslagkans

De neerslagkansen (in %) worden bepaald door de voorspelde neerslag zowel in het centrum van de gekozen gemeente als voor gridpunten van het model zeer dicht bij deze gemeente gelegen, om rekening te houden met het feit dat een zeer plaatselijke neerslagvoorspelling met een zekere foutenmarge zowel in ruimte als in tijd gepaard gaat, die we uitdrukken via een kans. De verhouding tussen alle locaties die neerslag voorspellen en het totaal aantal beschouwde plaatsen in een straal rond het centrale punt, bepaalt de neerslagkans die wordt uitgedrukt in percent.

Indien er op het centrale punt neerslag wordt verwacht, wordt er een neerslag pictogram afgebeeld. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat er meer dan 50% kans is op neerslag en er geen neerslag pictogram wordt weergegeven omdat er in de omgeving neerslag wordt verwacht, maar niet op het centrale punt. Het omgekeerde, een neerslagpictogram bij een kans lager dan 50%, is ook mogelijk.

 

Het neerslagtype met regen, hagel, sneeuw.

 

Het onweertype: lichte tot zware onweders met bliksem, hagel en zware neerslag.

 

Specifieke weertypes als ijzel en nevel.

Cookies opgeslagen