Weer

Weerkaarten

Algemene luchtgesteldheid boven Europa

Met een noordwestelijke stroming wordt maritiem polaire lucht aangevoerd naar West-Europa (en later ook Centraal-Europa). Deze circuleert tussen een uitgestrekt hogedrukgebied boven de Atlantische Oceaan en een zone van lagedruk boven Scandinavië. In deze stroming komen talrijke voorjaarsbuien tot ontwikkeling, eventueel met onweer daar de koude bovenluchten de onstabiliteit bevorderen. In de hoger gelegen gebieden kan de neerslag een winters karakter aannemen.

In Scandinavië en Oost-Europa blijft het vrij koud voor de tijd van het jaar met regelmatig winterse neerslag en nachtvorst.

Het Iberisch Schiereiland en de Turkse Riviera blijven grotendeels gespaard van dit wisselvallige weer. De temperaturen klimmen er naar waarden rond 25 à 30 graden.

Ten zuiden van het hogedrukgebied boven de Atlantische Oceaan bevindt zich een afgesnoerde hoogtedepressie boven de Azoren. Het is er daarom aanvankelijk nog wisselvallig met buien, maar daar stabiliseert het weer vanaf donderdag.

Legende van de frontkaarten

 

Oranje visgraatlijn: "convergentielijn" => duidt een zone aan waar de wind aan de oppervlakte samenstroomt. Deze convergentie aan de oppervlakte wordt geassocieerd met verticale opwaartse bewegingen, die vaak aanleiding geven tot een buienlijn of onweer. De convergentie kan in verband worden gebracht met twee samenkomende windfluxen, elk vanuit een verschillende richting, of met de aanwezigheid van een luchtlaag die warmer en vochtiger is dan zijn omgeving (thermische vore of thermisch lagedrukgebied).
Zwarte stippellijn: "trog"=> veroorzaakt verticale opwaartse bewegingen en leidt vaak tot stortbuien en/of een intensivering van de onweersactiviteit. In een trog is meestal een buienlijn aanwezig.
Rode lijn met halve cirkels : "warmtefront" => aanvoer van warmere lucht die vaak aanleiding geeft tot de vorming van een wolkenzone, die gepaard gaat met neerslag. Het front omvat de grens tussen de aangevoerde warme lucht en de koude lucht waarvan hij de plaats zal innemen. De positie van de halve rode cirkels toont de richting van de verplaatsing van het warmtefront.
Blauwe lijn met driehoeken : "koudefront" => aanvoer van koudere lucht die vaak aanleiding geeft tot de vorming van een wolkenzone, die gepaard gaat met neerslag. Het front omvat de grens tussen de aangevoerde koude lucht en de warme lucht waarvan hij de plaats zal innemen. De plaatsing van de driehoekjes duidt de richting aan waarin het koudefront zich verplaatst.
Paarse lijn met driehoeken en halve cirkels : "occlusiefront" => resultaat van de fusie tussen een warmte- en een koudefront. In het algemeen beweegt een koudefront sneller dan een warmtefront. Het haalt het warmtefront in om een uniek wolkensysteem te vormen, dat vaak aan de bron van neerslag ligt.
Afwisselend rode/blauwe lijn : "stationair front" => stationaire grens tussen een koude en een warme luchtmassa. De warme lucht bevindt zich achter de rode halve cirkels en de koude lucht bevindt zich achter de blauwe driehoeken.

Cookies opgeslagen