Weer

Weerkaarten

Algemene luchtgesteldheid boven Europa

Een complex lagedrukgebied boven Scandinavië handhaaft vrij koud winterweer boven Noord-Europa met overwegend sneeuwval bij tussenpozen. De polaire lucht reikt tot boven de Britse Eilanden met daar soms winterse buien.

Een lagedrukzone, die zich momenteel uitstrekt van Noord-Duitsland tot Spanje, zorgt voor een opstuw van zachte lucht naar Centraal- en Oost-Europa. De storing, die de begrenzing vormt tussen de koude en zachte lucht, trekt de komende dagen geleidelijk oostwaarts over het contintent. In haar kielzog verovert de koude polaire lucht dan geleidelijk via de Benelux en Frankrijk de rest van Europa met winterse buien en in de Alpen dan uiteindelijk vrij veel sneeuw, zelfs tot in de valleien.

In het begin van de komende week nestelt een Atlantisch hogedrukgebied zich boven de Britse Eilanden met geleidelijk een gunstige invloed op het weer in de Benelux dat zich weliswaar in de polaire lucht blijft bevinden. Er moet dan rekening gehouden worden met nachtvorst.

In Zuid-Europa verplaatst het wisselvallige weer boven het Iberisch Schiereiland zich geleidelijk richting Italië. In het zuiden van Spanje kunnen de temperaturen tussen 20 en 25 graden gaan stijgen. Elders in het Middellandse Zeegebied liggen de maxima eerder tussen 15 en lokaal 20 graden.

Legende van de frontkaarten

 

Oranje visgraatlijn: "convergentielijn" => duidt een zone aan waar de wind aan de oppervlakte samenstroomt. Deze convergentie aan de oppervlakte wordt geassocieerd met verticale opwaartse bewegingen, die vaak aanleiding geven tot een buienlijn of onweer. De convergentie kan in verband worden gebracht met twee samenkomende windfluxen, elk vanuit een verschillende richting, of met de aanwezigheid van een luchtlaag die warmer en vochtiger is dan zijn omgeving (thermische vore of thermisch lagedrukgebied).
Zwarte stippellijn: "trog"=> veroorzaakt verticale opwaartse bewegingen en leidt vaak tot stortbuien en/of een intensivering van de onweersactiviteit. In een trog is meestal een buienlijn aanwezig.
Rode lijn met halve cirkels : "warmtefront" => aanvoer van warmere lucht die vaak aanleiding geeft tot de vorming van een wolkenzone, die gepaard gaat met neerslag. Het front omvat de grens tussen de aangevoerde warme lucht en de koude lucht waarvan hij de plaats zal innemen. De positie van de halve rode cirkels toont de richting van de verplaatsing van het warmtefront.
Blauwe lijn met driehoeken : "koudefront" => aanvoer van koudere lucht die vaak aanleiding geeft tot de vorming van een wolkenzone, die gepaard gaat met neerslag. Het front omvat de grens tussen de aangevoerde koude lucht en de warme lucht waarvan hij de plaats zal innemen. De plaatsing van de driehoekjes duidt de richting aan waarin het koudefront zich verplaatst.
Paarse lijn met driehoeken en halve cirkels : "occlusiefront" => resultaat van de fusie tussen een warmte- en een koudefront. In het algemeen beweegt een koudefront sneller dan een warmtefront. Het haalt het warmtefront in om een uniek wolkensysteem te vormen, dat vaak aan de bron van neerslag ligt.
Afwisselend rode/blauwe lijn : "stationair front" => stationaire grens tussen een koude en een warme luchtmassa. De warme lucht bevindt zich achter de rode halve cirkels en de koude lucht bevindt zich achter de blauwe driehoeken.

Cookies opgeslagen