Weer

Weerkaarten

Algemene luchtgesteldheid boven Europa

De hogedruk over Centraal-Europa verzwakt snel. Een eerste koufront trekt over West-Europa dit weekend en sleept over onze streken onder de vorm van een golvende storing.

Een zeer actieve depressie verplaatst zich van Groenland naar de Noordzee. De regenzone, eraan verbonden, trekt maandag van West- naar Centraal-Europa. Aan de achterzijde stroomt zeer onstabiele polaire lucht naar een groot deel van het continent met temperaturen in onze streken tussen 10 en 15 graden en rond 10 graden in Schotland en het noordelijk deel van Scandinavië.

Zelfs in het zuiden van Europa en het Middellandse-Zeegebied wordt het weer slechter met frissere onstabiele lucht, vergezeld van onweerachtige buien, vooral dan ten zuiden van de Alpen. Enkel in Andalousië, het zuiden van Griekenland en de Turkse Rivièra blijft het zomers met veel zon en temperaturen rond of boven 25 graden.

Legende van de frontkaarten

 

Oranje visgraatlijn: "convergentielijn" => duidt een zone aan waar de wind aan de oppervlakte samenstroomt. Deze convergentie aan de oppervlakte wordt geassocieerd met verticale opwaartse bewegingen, die vaak aanleiding geven tot een buienlijn of onweer. De convergentie kan in verband worden gebracht met twee samenkomende windfluxen, elk vanuit een verschillende richting, of met de aanwezigheid van een luchtlaag die warmer en vochtiger is dan zijn omgeving (thermische vore of thermisch lagedrukgebied).
Zwarte stippellijn: "trog"=> veroorzaakt verticale opwaartse bewegingen en leidt vaak tot stortbuien en/of een intensivering van de onweersactiviteit. In een trog is meestal een buienlijn aanwezig.
Rode lijn met halve cirkels : "warmtefront" => aanvoer van warmere lucht die vaak aanleiding geeft tot de vorming van een wolkenzone, die gepaard gaat met neerslag. Het front omvat de grens tussen de aangevoerde warme lucht en de koude lucht waarvan hij de plaats zal innemen. De positie van de halve rode cirkels toont de richting van de verplaatsing van het warmtefront.
Blauwe lijn met driehoeken : "koudefront" => aanvoer van koudere lucht die vaak aanleiding geeft tot de vorming van een wolkenzone, die gepaard gaat met neerslag. Het front omvat de grens tussen de aangevoerde koude lucht en de warme lucht waarvan hij de plaats zal innemen. De plaatsing van de driehoekjes duidt de richting aan waarin het koudefront zich verplaatst.
Paarse lijn met driehoeken en halve cirkels : "occlusiefront" => resultaat van de fusie tussen een warmte- en een koudefront. In het algemeen beweegt een koudefront sneller dan een warmtefront. Het haalt het warmtefront in om een uniek wolkensysteem te vormen, dat vaak aan de bron van neerslag ligt.
Afwisselend rode/blauwe lijn : "stationair front" => stationaire grens tussen een koude en een warme luchtmassa. De warme lucht bevindt zich achter de rode halve cirkels en de koude lucht bevindt zich achter de blauwe driehoeken.

Cookies opgeslagen