Weer

Legenda Stormtij

 
Beschrijving
Criteria

Er worden geen significante problemen verwacht ten gevolge van hoge waterstanden door stormtij.

Niet van toepassing

Er worden hoge waterstanden verwacht. Het waterpeil kan plaatselijk staketsels blank zetten, vooral in combinatie met golfslag. Het wandelen op staketsels, kades en dijken is niet zonder gevaar. Wees waakzaam.

5,60 tem 6,20m TAW in Oostende
of
6,60 tem 7,20m TAW in Antwerpen

Er worden zeer hoge waterstanden verwacht die schade aan maritieme constructies kunnen veroorzaken of lokale overstromingen met zich meebrengen. Mijd dijken, kades en staketsels. Wees voorbereid en volg de raadgevingen van de bevoegde overheid op.

6,21 tem 6,50 m TAW in Oostende
of
7,21 tem 7,50 m TAW in Antwerpen

Er worden uitzonderlijk hoge waterstanden verwacht die op grote schaal overstromingen kunnen veroorzaken. Onderneem actie om uzelf, anderen en indien mogelijk uw bezittingen in veiligheid te brengen en volg de raadgevingen van de bevoegde overheid strikt op.

> 6,50 m TAW in Oostende
of
>7,50 m TAW in Antwerpen

 

Cookies opgeslagen