Weer

Koudegolf waarschuwing

Huidige situatie

Het KMI verwacht dat er geen waarschuwing van toepassing zal zijn.

RegioDagen
24 Jan25 Jan26 Jan27 Jan28 Jan
Kust
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Antwerpen
Limburg
Vlaams-Brabant
Brussel
Waals-Brabant
Luik
Henegouwen
Namen
Luxemburg

Top

Wat is een koudegolf?

Een koudegolf wordt meestal gedefinieerd als een langere periode van minstens enkele dagen met zowel overdag als ’s nachts erg lage buitentemperaturen. Vaak gaat zo’n periode gepaard met een aanvoer van koude en droge polaire lucht uit het noorden of het noordoosten.

Of het kan ook een korte periode zijn, maar met overdag en ’s nachts extreem koude temperaturen.

Top

Welke zijn de mogelijk gevolgen van een koudegolf?

Dergelijke koude weersomstandigheden kunnen economische schade veroorzaken, maar en dit is misschien nog belangrijker, ze creëren een gevaarlijke situatie voor de meest kwetsbare mensen uit onze maatschappij, namelijk de ouderen en de jongeren. Het is eveneens een zware belasting voor de sociaal zwakkere mensen, zoals bv. de daklozen.

Top

Wanneer wordt gewaarschuwd voor koudegolven?

Deze waarschuwingen voor extreem lage temperaturen tijdens een langere duur zullen elke winterperiode door het KMI gemaakt en verspreid worden, meer bepaald tussen 15 november en 15 maart. Elke nieuwe voorspelling zal geldig zijn voor de dag zelf t.e.m. 4 dagen later. De voorspelling zal tweemaal per dag gemaakt worden: een eerste ’s morgens en een tweede in de late namiddag.

Top

Waarschuwingskleuren

Om elke persoon en/of iedere instantie te waarschuwen wanneer een dergelijke periode van lage maximum en minimum temperaturen eraan komt, heeft het KMI een waarschuwingssysteem opgesteld, gebaseerd op kleuren, zoals afgebeeld in onderstaande tabel:

 

 Tmin/Tmax
Aantal dagen-5° / -1°-9° / -5°-13° / -9°
1 d
2 d
3 d

De kleur geeft de ernst van de situatie aan.
De kleur wordt bepaald door drie parameters:

 1. het aantal dagen dat het fenomeen duurt
 2. de gemiddelde waarden van de gemeten en/of voorspelde minimumtemperatuur over de betreffende periode
 3. de gemiddelde waarden van de gemeten en/of voorspelde maximumtemperatuur over de betreffende periode

De kleuren kunnen als volgt omschreven worden en enkele aanbevelingen, die algemeen aanvaard zijn, zijn hier zeker op hun plaats:

 

Het KMI verwacht dat er geen waarschuwing van toepassing zal zijn.

Het KMI verwacht dat de gemiddelde minimum- en maximumtemperatuur, overéénkomen met de criteria voor een gele waarschuwing uit de bovenstaande tabel.

Bij dergelijke temperatuurwaarden kunnen maatregelen getroffen worden om mensen, dieren en planten te beschermen:

 • het afschermen van waterleidingen en waterkranen
 • het afdekken of binnenzetten van planten
 • … enz.

Het KMI verwacht dat de gemiddelde minimum- en maximumtemperatuur, overéénkomen met de criteria voor een oranje waarschuwing uit de bovenstaande tabel.

Bij dergelijke erg lage temperatuurwaarden zullen bepaalde maatregelen noodzakelijk zijn:

 • zich zo weinig mogelijk blootstellen aan deze lage temperaturen
 • zich warmer kleden en, vooral, zich kleden met verschillende kledinglagen
 • geen langdurige en zware inspanningen leveren
 • warme dranken aan daklozen uitdelen
 • … enz.

Het KMI verwacht dat de gemiddelde minimum- en maximumtemperatuur, overéénkomen met de criteria voor een rode waarschuwing uit de bovenstaande tabel.

Bij dergelijke extreem lage temperatuurwaarden moeten bepaalde maatregelen genomen worden:

 • zoveel mogelijk binnen blijven, ofwel bij het buiten gaan het hoofd bedekken met een muts
 • geen zware inspanningen leveren
 • geen alcohol drinken
 • daklozen opvangen en warme dranken aanbieden aan alle behoeftige mensen
 • indien men zich toch met de wagen moet verplaatsen,dan kan men best warme dranken en een deken meenemen, mocht men in een verkeersopstopping terechtkomen
 • alle dieren in een warmere omgeving brengen
 • …enz.

Cookies opgeslagen