Weer

Legenda Koude

 
Beschrijving
Criteria

Er is geen waarschuwing van toepassing

Niet van toepassing

Bij dergelijke temperatuurwaarden kunnen maatregelen getroffen worden om mensen, dieren en planten te beschermen, bijvoorbeeld het afschermen van waterleidingen en waterkranen, het afdekken of binnenzetten van planten en zich aangepast kleden. Wees waakzaam

T min / T max:

1 dag -13° / -9° of

2 dagen - 9° / -5° of

3 dagen -5° / -1°

Bij dergelijke erg lage temperatuurwaarden zullen bepaalde maatregelen noodzakelijk zijn, nul zich zo weinig mogelijk blootstellen aan deze lage temperaturen, zich warmer kleden en, vooral, zich kleden met verschillende kledinglagen, geen langdurige en zware inspanningen leveren, warme dranken aan daklozen uitdelen. Wees voorbereid en volg de raadgevingen van de bevoegde overheid op.

T min / T max:

2 dagen -13°/-9° of

3 dagen -9°/-5°

Er wordt aangeraden om zoveel mogelijk binnen te blijven, ofwel bij het buiten gaan het hoofd te bedekken met een muts, geen zware inspanningen te leveren, geen alcohol te drinken, daklozen op te vangen en aan alle behoeftige mensen warme dranken aan te bieden. Indien men zich toch met de wagen moet verplaatsen, kan men best warme dranken en een deken meenemen, mocht men in een verkeersopstopping terechtkomen. Dieren worden best in een warmere omgeving gebracht.

Onderneem actie om uzelf, anderen en indien mogelijk uw bezittingen in veiligheid te brengen en en volg de raadgevingen van de bevoegde overheid strikt op.

T min / T max:

3 dagen -13° / -9°