Nieuws en info

Hagel

Hagel is een vaste neerslagvorm die bestaat uit bolvormige of onregelmatige ijsklompen. Hij ontstaat in onstabiele en verticaal zeer sterk ontwikkelde wolken. Het gaat vrijwel altijd om de onweerswolk cumulonimbus. Per definitie heeft een hagelsteen een diameter van minstens 5 mm, anders gaat het om korrelhagel die men soms ook zachte hagel noemt. Echte of harde hagel is een verschijnsel van het warme seizoen. Korrelhagel is een typisch verschijnsel van het koude seizoen.

Meestal blijven hagelstenen eerder klein met diameters van 1 à 2 cm. Het is vrij uitzonderlijk dat hagelstenen in ons land groter worden dan 5 cm, maar er zijn al wel records opgetekend tot 8 of 9 cm diameter. De schade aan auto's, ramen, dakpannen en vegetatie kan enorm zijn. Zo werd op Pinksteren in 2014 veel schade door hagel aangericht in de provincie Oost-Vlaanderen. Recordgrote hagelstenen werden dan weer opgetekend tijdens de nacht van 25 op 26 mei 2009. In Verrebroek viel een hagelsteen van maar liefst 9.2 cm!

Om echte hagel te vormen zijn volgende voorwaarden nodig:

  • De atmosfeer moet zeer onstabiel zijn hetgeen tot grote verticale stijg- en daalbewegingen in de onweerswolken leidt. Deze onstabiliteit onstaat in de zomer wanneer de onderste luchtlagen sterk opgewarmd worden. De krachtige stijgstromen zijn nodig om de hagel voldoende lang in de wolk te kunnen houden, zodat hij verder kan aangroeien.
  • Er is veel vocht nodig voor het aangroeien van de hagelstenen. In het winterseizoen is de lucht te koud om veel vocht te kunnen bevatten, zodat korrelhagel veel kleiner is.

Hagel 1 : Deze recordgrote hagelsteen werd verzameld tijdens een zwaar onweer in de nacht van 25 op 26 mei 2009 in Verrebroek. De diameter bedroeg maar liefst 9.2 cm.

Hagel 2 : Wanneer een hagelsteen wordt doorgesneden is de gelaagde structuur goed zichtbaar. Centraal in de hagelsteen bevindt zich de 'hagel-embryo' waar rond de hagelsteen vervolgens verder groeide.

Cookies opgeslagen