Nieuws en info

Weerradar

De nieuwste weerradar van het KMI staat in Jabbeke, in de provincie West-Vlaanderen. De tweede radar van het KMI staat te Wideumont, in de provincie Luxemburg.

Een derde weerradar bevindt zich op de luchthaven van Zaventem. Deze radar wordt geëxploiteerd door Belgocontrol.

Een vierde en meest recente radar situeert zich in Helchteren, en is eigendom van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Deze vier radars geven samen een optimale dekking van het Belgische grondgebied voor neerslagdetectie.

Een weerradar detecteert elk type neerslag. Hij draait continu rond, en zendt elektromagnetische impulsen in de richting van de horizon. Wanneer deze impulsen een neerslagzone doorkruisen, worden ze gedeeltelijk weerkaatst en terug opgevangen door de antenne (zie afbeelding). De tijd tussen het uitzenden van een puls en het ontvangen van de weerkaatsing, geeft een afstandmeting. De sterkte van het teruggekaatste signaal geeft een schatting van de neerslagintensiteit.

Een weerradar zendt electromagnetische pulsen uit die door neerslag worden gereflecteerd en zo opnieuw door de antenne van de radar opnieuw worden opgevangen.

De reikwijdte van een radar is ongeveer 240 km, maar kwantitatieve meetwaarden zijn slechts te bekomen binnen een straal van 100 km. Voor de radar van Jabbeke werd de reikwijdte uitgebreid tot 300 km. Dit is een experimentele setup die het KMI zal uittesten. De radar van Jabbeke is ook uitgerust met de dubbele polarisatietechniek. Met die techniek komen we ook iets te weten over de vorm van neerslag. Zo kan de nieuwe radar het onderscheid maken tussen bijvoorbeeld waterdruppels, sneeuw en hagel.

De radarbeelden, die om de vijf minuten in reële tijd worden aangemaakt, worden in eerste instantie gebruikt voor weersvoorspellingen op korte termijn. De weerradar is bijzonder efficiënt voor de detectie van gevaarlijke weerfenomenen zoals zware onweersbuien of hagel.

Hydrologie is een ander domein waarin de radarbeelden worden gebruikt aangezien de weerradar een goed beeld levert van de ruimtelijke spreiding van de neerslag. De combinatie van radargegevens met metingen van pluviometers op de grond zorgt voor een betere schatting van de neerslag over de stroomgebieden van de verschillende waterlopen. Radargegevens van neerslag zijn op die manier een waardevol hulpmiddel bij het voorspellen van hoogwaterstanden en overstromingen.

Cookies opgeslagen