Nieuws en info

Barometer

Met een barometer kunnen we de atmosferische luchtdruk op een bepaalde plaats meten. Een duidelijke wijziging van de luchtdruk is een aanwijzing voor veranderingen in de weersomstandigheden. Zo kan een merkbaar dalende luchtdruk duiden op de komst van minder gunstige weersomstandigheden.

Er bestaan verschillende soorten barometers, die van elkaar verschillen in hun werking en nauwkeurigheid.

De bekendste barometer is de aneroïde barometer en is opgebouwd uit enkele aan elkaar verbonden luchtledige doosjes. Wanneer de luchtdruk stigt worden de doosjes ingedrukt. Deze volumeverandering van de doosjes wordt via een mechanisme overgezet naar een wijzer die de luchtdruk aanduidt.

Een ander type barometer is de kwikbarometer en werkt volgens het principe van de buis van Torricelli, en is gevuld met kwik. Voor de registratie van de luchtdruk wordt soms ook gebruik gemaakt van een barograaf (zie foto) die werkt volgens het systeem van de anaroïde barometer.

Tegenwoordig wordt de atmosferische luchtdruk (automatisch) opgemeten met een zogenaamde receptor.

Om de op een meetstation gemeten luchtdruk op een correcte wijze te herleiden naar (standaard) zeeniveau, is het noodzakelijk de hoogte van het meetstation vrij exact te bepalen. Bij het gebruik van kwik moeten we bovendien rekening houden met de omgevingstemperatuur (kwik zet uit bij warmte) en de corioliskracht. De waarden dienen herleid te worden naar een standaardtemperatuur van 0°C.

Cookies opgeslagen