Nieuws en info

Smog

Smog is een samentrekking van de Engelse woorden smoke (rook) en fog (mist). Oorspronkelijk betekende smog een combinatie van mist en luchtverontreiniging. Tegenwoordig duiden we smog aan als een periode met verhoogde luchtverontreiniging. Mist is daarbij niet noodzakelijk aanwezig.

Smog kan het hele jaar voorkomen. In de winter gaat het vooral om een teveel aan fijn stof en zwaveldioxide. Weersituaties met weinig wind en diepe temperatuurinversies bevorderen wintersmog, omdat de vervuilde lucht in de onderste luchtlagen zich dan niet kan mengen met de meer zuivere lucht in de luchtlagen hogerop.

In de zomer is vooral ozonde oorzaak van smog. Deze ozonsmog treedt op wanneer het weer zeer warm, stabiel en zonnig is. In dergelijke situaties ontstaat ozon door de inwerking van zonlicht op sommige vervuilende stoffen, afkomstig van het verkeer en de industrie.

Meer informatie over smog en de luchtkwaliteit vindt u op de website van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu.

Aanverwante begrippen

Cookies opgeslagen