Nieuws en info

Nevel

Bij nevel is het zicht in horizontale richting beperkt door waterdruppeltjes maar het is nog meer dan 1 kilometer, anders spreken we van mist.

In sommige hogedrukgebieden kunnen kleine vaste deeltjes in de lucht zweven onder een subsidentie-inversie. We gebruiken dan de term 'heiigheid' of 'droge nevel' (de relatieve vochtigheid is lager dan 80%). Het gaat om fijn stof of deeltjes van de industrie en het verkeer (zie ook smog) waarop het zonlicht verstrooid wordt.

 

Cookies opgeslagen