Veelgestelde vragen

Welke beelden worden gegenereerd?

Neerslagbeeld 250km (Wideumont) / 300km (Jabbeke)

Dit basisbeeld wordt gemaakt om de vijf minuten. Het stelt de neerslagintensiteit voor binnen een straal van 250 km rondom de radar van Wideumont (300 km voor Jabbeke). Met dit beeld kan de weersvoorspeller de neerslagzones volgen. De reikwijdte van dit beeld is weliswaar 250 km, maar een kwantitatieve meting van de neerslagintensiteit is slechts mogelijk binnen een straal van ongeveer 100 km. De plaatsbepaling van de neerslagzones en de ruimtelijke verdeling ervan is overzichtelijk aangeduid. De getoonde neerslagintensiteiten moeten echter met omzichtigheid worden gebruikt, want zij kunnen beïnvloed worden door meetfouten.

Het volgende beeld toont de neerslagverdeling van 6 februari 2021 om 05u55 universele tijd (lokale tijd: 06u55) gemaakt met de radar van Wideumont. Het betreft een neerslagzone van een matige intensiteit. Bemerk de wittere zones in het centrum van de neerslagzone. Dit zijn de gebieden van de zone met intensere neerslag.

Het onderstaande beeld is op hetzelfde moment genomen als het bovenstaande, maar dan gemaakt met de radar van Jabbeke. Het toont dus dezelfde neerslagzone, maar met een andere radar in kaart gebracht.

De beelden van de verschillende radars van hetzelfde tijdstip worden samengevoegd tot één beeld. Een voorbeeld zien we in de afbeelding hieronder. Dit samengstelde beeld is gemaakt uit de individuele beelden van de radars van Wideumont, Jabbeke, Zaventem en Houthalen-Helchteren.

Neerslagbeelden van een onweerssituatie

Het beeld hieronder toont de neerslagverdeling van 19 juni 2021 om 20u35 universele tijd (lokale tijd: 22u35), gemaakt met de radar van Jabbeke. Het betreft een zeer intense onweerszone. De oranje en rode gebieden in de neerslagzone duiden op zeer intense neerslag, mogelijk met hagel.

Op onderstaand beeld van de radar van Wideumont is op hetzelfde moment genomen als bovenstaand beeld van Jabbeke.

Het volgende beeld toont het samengestelde beeld op basis van de vier weerradars in België. Het is duidelijk dat één radar onvoldoende zou zijn om de volledige onweerszone in kaart te brengen voor het Belgische grondgebied.

Een zorgvuldige verwerking van de radargegevens is nodig om de neerslagbeelden te genereren die uiteindelijk beschikbaar worden gesteld op de KMI website en de smartphone-app. Deze verwerking omvat het verwijderen van niet-meteorologische signalen, het corrigeren van verschillende radarfouten en de correctie van de intensiteiten aan de hand van gegevens van regenmeters (pluviografen).

Het onderstaande beeld werd, net als de drie beelden hierboven, gemaakt op 19 juni 2021 om 20u35 universele tijd, en is het resultaat van deze geavanceerde verwerking. 

Radiale snelheidsbeelden

Naast informatie over de intensiteit van de neerslag, levert een weerradar ook informatie over de beweging van de neerslagzones. Deze informatie wordt weergegeven op de zgn. Dopplerbeelden van de radar. Belangrijk bij de interpretatie van de Dopplerbeelden is dat een weerradar enkel de beweging kan detecteren naar de radar toe of van de radar weg. Men spreekt daarom van radiale snelheid. De figuur hieronder toont het Dopplerbeeld van dezelfde situatie als hierboven, maar de kleuren geven nu geen intensiteiten weer, maar een verplaatsing: bewegingen naar de radar toe zijn aangeduid met een blauwe kleur, en bewegingen van de radar weg met een rode kleur. Het patroon op deze figuur wijst op een verplaatsing van de onweerszone van zuid naar noord.

Cookies opgeslagen