Onderzoeksdomeinen

Ionosfeer en Ruimteweer

De ionosfeer is een gebied van onze hoge atmosfeer, tussen 50 km en 1000 km hoogte, waar de concentratie vrije electronen voldoende is om de voortplanting van radiogolven te beïnvloeden. De studie van natuurlijke en kunstmatige fenomenen die zich afspelen in deze laag van de atmosfeer is het onderwerp van het onderzoek dat gebeurt binnen de sectie “Ionosferische Profielen”. Het personeel van de sectie was en is nog steeds betrokken bij verschillende nationale en internationale onderzoeksprojecten die voornamelijk gefinancierd worden door ESA (European Space Agency), de GSA (GNSS Supervising Authority) en door het Belgische Federale Wetenschapsbeleid.

In het kader van haar wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten is de sectie verantwoordelijk voor verschillende meetinstrumenten die geïnstalleerd zijn in het Geofysisch Centrum in Dourbes:

  • een ionosonde, meer bepaald een Digisonde-4D, voor het meten van de voornaamste parameters die de activiteit van de ionosfeer kenmerken.
  • een neutron-monitor voor het meten van kosmische straling
  • GPS ontvangers voor het meten van het ionosferische elektrongehalte en scintillaties

Ionogram van de Digisonde-4D

De ionosfeer speelt een zeer belangrijke rol op het vlak van de voortplanting van elektromagnetische golven in het radiospectrum. Onze moderne maatschappij gebruikt steeds meer technologie die gebaseerd is op het uitzenden en ontvangen van radiogolven: telecommunicatie op aarde of tusssen de aarde en de ruimte, radarsystemen, systemen voor satellietnavigatie zoals GPS of GALILEO. Onder bepaalde omstandigheden kan de ionosfeer de werking van zulke systemen ernstig verstoren. Het is dus belangrijk om de ionosferische activiteit in het oog te houden en te modelleren alsook haar effect op deze technologische systemen.

Cookies opgeslagen