Onderzoeksdomeinen

Magnetic Valley

Dit project van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België is gebaseerd op de ervaring van het Geofysisch Centrum te Dourbes, op het gebied van geomagnetisme en de studie van de ionosfeer. Het streefdoel van dit project is om producten en diensten te ontwikkelen op het terrein van magnetische waarnemingsinstrumentering, luchtvaart- en satellietnavigatie (Galileo-project), het milieu en de magnetische karakterisering van materialen.

Voor meer inlichtingen bezoek de website van Magnetic Valley

Cookies opgeslagen