Onderzoeksdomeinen

Laboratorium voor Omgevingsmagnetisme

Het omgevingsmagnetisme onderzoekt magnetische mineralen, die bijna overal in ons milieu voorkomen, met behulp van magnetische karakteriseringsmethodes. Hun grootte varieert van enkele nanometers tot het micrometerbereik. Ze komen niet alleen voor in dieren en bacteriën, in bodems, sedimenten en gesteenten, maar ook in fijnstof die uitgestoten wordt door industriële bronnen en verkeer. Het omgevingsmagnetisme is dus een sterk interdisciplinair onderzoeksgebied dat biologische, chemische, geografische, geofysische, mineralogische en fysische principes combineert met een breed scala aan toepassingen uit verschillende disciplines. Bijvoorbeeld zijn er genoemd: archeologie, klimaatwetenschapen, geomagnetisme, geneeskunde en milieuwetenschappen.

Omgevingsmagnetisme maakt gebruik van het feit dat ijzer een van de meest voorkomende chemische elementen in de aardkorst is. In combinatie met zuurstof en zwavel vormt het magnetische mineralen die bijna overal in ons milieu aanwezig zijn. Het Laboratorium voor Omgevingsmagnetisme streeft de volgende drie onderzoeksgebieden na:

  1. Omdat de aarde een magnetisch veld heeft, biedt de magnetisatierichting en intensiteit van magnetische mineralen, zoals die gevonden in archeologische en geologische structuren, informatie over temporele variaties (seculaire variatie) en polariteitsinversies van het aardmagnetisch veld in het verleden. Dit fenomeen wordt bijvoorbeeld gebruikt voor archeomagnetische en magnetostratigrafische dateringen.
  2. Magnetische ijzermineralen worden gevormd tijdens verschillende biogeochemische processen, maar ook tijdens antropogene processen zoals de verbranding van fossiele brandstoffen. Omdat deze processen de magnetische eigenschappen van de mineralen bepalen (type, grootte, hoeveelheid), laat het onderzoek van magnetische eigenschappen conclusies toe over het vormingsproces. Dit fenomeen wordt bijvoorbeeld gebruikt om het paleoklimaat te reconstrueren of verontreinigde bodems in kaart te brengen.
  3. Een andere onderzoeksfocus, die recent geïnitieerd was, is de karakterisering van nanodeeltjes voor biomedische toepassingen. Voorbeelden zijn: contrastmiddelen voor diagnostische beeldvorming of ferrofluids voor magnetische hyperthermie, d.w.z. een nog steeds in de experimentele fase van kankerbehandeling.

Voor meer inlichtingen, bezoek de pagina van de afdeling omgevingsmagnetisme

Het personeel van het Laboratorium voor Omgevingsmagnetisme is momenteel betrokken bij volgende nationale en internationale onderzoeksprojecten :

  • COST Action TD1402: "Multifunctional Nanoparticles for Magnetic Hyperthermia and Indirect Radiation Therapy (RADIOMAG)".
  • BELSPO project: "Netwerk in Archeomagnetisme voor het Behoud van Cultureel Erfgoed in Noord-Afrika (RAPSCA)".
  • Empir/Euramet project: “Towards an ISO standard for magnetic nanoparticles (MagNaStand)”.

Het Laboratorium voor Omgevingsmagnetisme bevindt zich in een gebied vrij van magnetische storingen. Het is uitgerust met de volgende meet-apparatuur:

  • Cryogene magnetometer MPMS 3 (Quantum Design)
  • Automatische cryogene vector magnetometer, met geintegreerde wisselvelden-demagnetisatieéénheid (2G Enterprises)
  • Magnetische Susceptibiliteitsmeter KappaBridge KLY-4S (AGICO)
  • en andere [meer informatie]

Cookies opgeslagen