Diensten

Klimatologische inlichtingen

Hebt u schade geleden als gevolg van onweer, neerslag, hagel of wind?
Bent u geïnteresseerd in de temperaturen waargenomen in uw buurt?
Wenst u de weerverletdagen te kennen of  wenst u de weersomstandigheden te kennen op een bepaald moment en op een bepaalde plaats?
Het gemiddelde klimaat in uw streek interesseert u? Of oude meteorologische gegevens?
Of nog iets anders?

Wij vestigen er uw aandacht op dat deze dienstverlening niet gratis is. Onze prijzen zijn in een Koninklijk Besluit vastgelegd. Meer informatie omtrent de prijzen kan u verkrijgen via e-mail of op onderstaande telefoonnummer, waarna een prijsofferte wordt opgemaakt.

U kan telefonisch (02/373 05 20) contact opnemen met onze Klimatologische Dienst op: 
- maandag (van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u)
- woensdag (van 8u30 tot 12u)
- donderdag (van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u)
U kan uw aanvragen ook per mail overmaken, waarna ze zo snel mogelijk behandeld zullen worden.
E-mail : clim_info@meteo.be
 
ONZE DIENSTEN ZIJN GESLOTEN OP 20 MEI 2024.
 
Wanneer u zich tot deze dienst wendt, leg dan uit waarom u uw aanvraag doet en beschrijf zo nauwkeurig mogelijk welke gegevens u wenst te bekomen:
  • welke parameters ?
  • voor welke plaats ?
  • voor welk moment of voor welke periode ?

Vermeld eveneens uw coördinaten (naam, adres, telefoon en btw-nummer).
Al deze gegevens zullen de afhandeling van uw aanvraag vergemakkelijken.

Cookies opgeslagen