Maand per maand

April

De zegswijze « aprilse grillen » verraadt al dat tijdens deze maand nog tamelijk lage temperaturen kunnen voorkomen. De normale maandwaarden voor de minimumtemperatuur liggen rond de 5°C in Laag- en Midden-België en rond de 1°C op de hoogplateaus van de Ardennen.

In Ukkel is vorst nog altijd mogelijk : gemiddeld telt de maand april in Ukkel nog 0,2 vorstdagen. Het kwik daalde er tot de recordwaarde van –4,7°C voor die maand op 12 april 1986. Elders in het land komen nog temperaturen voor van rond –10°C in de Ardense valleien en in de Hoge Venen. In Ukkel liggen de normale waarden voor de daggemiddelden van de maximumtemperatuur tussen 10 en 15°C. Nochtans komen ook temperaturen van meer dan 20 graden tamelijk vaak voor : in Ukkel overschreed de temperatuur deze drempel gedurende vier opeenvolgende dagen en bereikte zelfs 26°C de 4de van de maand. Het kwik steeg tot de recordwaarde van 28,7°C op 17 april 1949. De temperatuurschommelingen kunnen groot zijn tijdens de maand april. In 1991 bijvoorbeeld registreerden we aan het begin van de tweede decade zeer aangename maxima (23,4°C op de 12de). Enkele dagen later, de 19de, bedroeg de maximumtemperatuur slechts 7,1°C en de minimumtemperatuur bedroeg op de 21ste slechts –2,4°C.

Tijdens deze tijd van het jaar kan de late vorst nefast zijn voor de vegetatie, temeer daar de temperaturen aan de grond nog lager kunnen zijn.

De normale waarden voor het maandelijks neerslagtotaal zijn relatief laag, rond 50 mm in Laag- en Midden-België en rond 90 mm op de Hoge Venen. Gemiddeld gaat de neerslag in het land ongeveer 6,6 dagen gepaard met onweerachtige fenomenen. In die gevallen kunnen de dagelijkse neerslagtotalen groot zijn : op 24 april 1903 viel er in Ukkel 36,6 mm in de pluviometer.

Ook sneeuwbuien kunnen nog voorkomen tijdens deze maand : gemiddeld tellen we in Ukkel nog 2,4 sneeuwdagen. In 1970 waren er daar zelfs 9 sneeuwdagen.

De normale zonneschijnduur in Ukkel bedraagt 156 uur. In 2007 werd de recordwaarde van 301 uur geregistreerd en de laagste waarde werd in 1970 waargenomen en bedroeg 67 uur.

Cookies opgeslagen