Maand per maand

December

December is de eerste maand van de meteorologische winter, d.w.z. de eerste van de drie koudste maanden van het jaar. De normale maandelijkse maxima variëren tussen 1 en 6°C, naargelang van de plaats, en de minima tussen –3 en +2°C. In Ukkel bedraagt de normale gemiddelde dagtemperatuur ongeveer 4°C in het begin van de maand en ongeveer 2,5°C op het einde van de maand.

In bepaalde omstandigheden kan de gemiddelde dagtemperatuur nochtans nog hoog zijn, zoals bijvoorbeeld op 21 december 1989, toen ze 13,5°C bedroeg in Ukkel. Ze kan echter ook onder –10°C liggen, zoals op 20 december 1938 toen ze in Ukkel slechts –13,1°C bedroeg. Het hoogste dagmaximum in Ukkel werd bereikt op 16 december 1989 (16,7°C). Op 30 december 1950 zakte de minimumtemperatuur er tot –17,3°C. Elders in het land werden minima opgetekend van –21,7°C in Rochefort op 3 december 1973 en van –13,8°C op 11 december 1967 in Koksijde. In Ukkel kan het zijn dat er de hele maand geen vorst voorkomt, zoals in 1911 en in 1974. In december 1978 werd de spectaculairste temperatuurdaling in één dag gemeten : op 30 december bedroeg de maximumtemperatuur 7°C en ‘s anderendaags bedroeg de minimumtemperatuur –10°C. We vermelden tenslotte nog dat van 1 december 1962 tot 6 maart 1963 een ononderbroken reeks van 96 vorstdagen werd waargenomen in de Hoge Venen, op de Baraque Michel.

De normale neerslagtotalen voor de laatste maand van het jaar variëren tussen 60 mm en 140 mm, waarbij de hoogste waarden voorkomen op de Ardense hoogplateaus. Vermits het gemiddeld aantal onweersdagen klein is, komt ook zeer intense neerslag zelden voor. Maar ook continue regen kan aanleiding geven tot hoge dagtotalen : zo viel er in Paliseul op 9 december 1965 78 mm. Het is ook tijdens de wintermaanden dat de gecumuleerde neerslag over verschillende dagen over het algemeen de hoogste waarden geeft. In december 1965 viel er in Stavelot in 10 dagen 165 mm in de pluviometer. In Ukkel viel er in 10 dagen 95,1 mm in december 1952.

Aan het einde van de maand december zijn de nachten de langste van het jaar. De normale zonneschijnduur is dan ook de laagste van alle maanden van het jaar en bedraagt in Ukkel slechts 45 uur. De zonnigste maand december was die van 1948 met 102 uur zonneschijn en de somberste was die van 1934 met slechts 10 uur.

Cookies opgeslagen