Maand per maand

September

September is de eerste maand van de meteorologische herfst. De daling van de temperaturen begint zich af te tekenen: de normale gemiddelde dagtemperaturen liggen in het begin van de maand in Ukkel nog rond 16°C maar aan het eind van de maand nog slechts rond 13°C. De normale maandelijkse waarden van de maximumtemperatuur liggen tussen 15 en 20°C naargelang van de plaats en die voor de minimumtemperatuur liggen tussen 6 en 11°C.

In Ukkel zijn temperaturen boven 30°C nog mogelijk tijdens de eerste decade en uitzonderlijk ook tijdens de tweede decade : de recordwaarde voor het maximum bedroeg 34,9°C en werd bereikt op 4 september 1929. In Laag- en Midden-België kunnen de minima reeds in de buurt komen van het vriespunt : in Ukkel werd de recordwaarde van 0°C geregistreerd op 24 september 1931. In Rochefort noteerden we –4,3°C op 16 september 1971 en tijdens datzelfde jaar waren er vier vorstdagen.

De normale neerslaghoeveelheid ligt tussen 65 en 120 mm, naargelang van de plaats.In Ukkel kenden we in 1959 de droogste maand september van de eeuw met slechts 4,7 mm neerslag in twee dagen. In 1984 bereikte de neerslaghoeveelheid de recordwaarde van 198,8 mm. Op 21 september 1959 kwam er in Ukkel een einde aan een periode van 30 dagen zonder neerslag. De dagelijkse neerslagtotalen kunnen belangrijk zijn : zo viel er in Stavelot tijdens een onweer op 1 september 1987 in minder dan drie uur 98, 5 mm neerslag. We vermelden ook nog de stortbuien die vielen op 13 en 14 september 1998 in een strook tussen het Antwerpse en de Hoge Venen. De ochtend van de 14de werden op veel plaatsen dagtotalen van meer dan 100 mm gemeten (de grootste hoeveelheid viel in Wijnegem : 146,8 mm).

Op 29 september 1954 bestond de neerslag op de Ardense hoogplateaus reeds gedeeltelijk uit sneeuw.

In Ukkel schijnt de zon tijdens de maand september gemiddeld 156 uur. Deze waarde werd ruim overschreden in 1959, toen we konden genieten van 299 uren zon. In 2001 daarentegen scheen de zon slechts 65 uur.

In tegenstelling tot wat soms wordt gedacht komen « equinox stormen » niet zo vaak voor. Sedert 1941 is er slechts twee keer een storm voorgekomen rond de herfst-nachteveningen : in 1946 en in 1973.

Op 20 september 1982 werd Léglise getroffen door een hevige tornado, die talrijke woningen verwoestte.

Cookies opgeslagen