Maand per maand

Februari

Februari is de laatste maand van de meteorologische winter. De normale waarden van de gemiddelde dagtemperatuur liggen in Ukkel tussen 2 en 4°C. Tijdens de laatste decade begint de temperatuur toe te nemen. De normale waarden van de maximumtemperatuur liggen voor deze maand rond 6°C in Laag- en Midden-België maar bedragen slechts ongeveer 1°C op de toppen van de Ardennen. De normale waarden voor de minimumtemperatuur liggen tussen 1 en –4°C.

Februari is een overgangsmaand tussen de winter en de lente. Het kan nog zeer koud zijn, zoals in 1956 : in Ukkel bedroeg de gemiddelde maandtemperatuur slechts –6,1°C en de gemiddelde waarde van de minimumtemperaturen was lager dan –10°C ! Februari kan nochtans ook reeds zacht zijn, zoals in 1990 : de gemiddelde maandtemperatuur bedroeg toen in Ukkel 7,9°C. Ook de absolute extremen kunnen erg variëren : op 25 februari 1991 bedroeg de maximumtemperatuur 21,1°C in Meeuwen (in de Kempen), op 14 februari 1929 bedroeg de minimumtemperatuur –19°C in Oostende en op 1 februari 1956 bedroeg ze –25,2°C op de Baraque Michel. We vermelden nog dat de winter van 1942 een van de strengste van de eeuw was, met 37 opeenvolgende vorstdagen in Ukkel : van 26 januari tot 3 maart.

Februari is gemiddeld genomen een tamelijk droge maand : de normale maandtotalen variëren tussen 40 mm in het westen van het land en 110 mm op de Ardense toppen. In 1946 bereikte het maandtotaal in Ukkel een recordwaarde van 149 mm. Een van de grootste dagtotalen voor deze periode van het jaar bedroeg 82 mm op 12 februari 1962 te Robertville.

Tijdens de maand februari kan ook de sneeuw nog overvloedig zijn. Op 10 februari 1902 bereikte de sneeuwlaag een dikte van 35 cm in Ukkel en in de Hoge Venen lag er 1,15 meter sneeuw op 9 februari 1953, de dikste sneeuwlaag ooit officieel gemeten in België.

In Ukkel komen ook maanden februari voor tijdens dewelke helemaal geen sneeuw valt : dit was het geval in 1945, 1959, 1972, 1975, 1980 en 1982. Gemiddeld bedraagt het aantal dagen waarop de neerslag geheel of gedeeltelijk uit sneeuw bestaat 5,9.

De normale waarde voor de zonneschijnduur tijdens de maand februari bedraagt 76 uur in Ukkel. In 1975 scheen de zon gedurende 157 uur, maar in 2010 scheen ze slechts 29 uur.

Hevige stormen kunnen tijdens deze maand ook nog over ons land trekken. De ergste waren die van 1953, die erge overstromingen veroorzaakt in de kuststreek en de Polders, en recenter die van 1990, toen een hele reeks stormen overal in het land veel schade veroorzaakten. Op 25 februari 1989 bedroeg de luchtdruk in Ukkel slechts 956,8 hPa (luchtdruk, herleid tot op zeeniveau), de laagste waarde die ooit in Ukkel werd gemeten.

Cookies opgeslagen