Maand per maand

Mei

Tijdens de maand mei kunnen we reeds van de lente genieten : in Ukkel bedraagt de gemiddelde dagtemperatuur reeds gemiddeld 2 tot 3 dagen meer dan 25°C. De maandelijkse normalen van de maximumtemperatuur bedragen reeds 15°C aan de kust, 17 tot 18°C in Laag- en Midden-België en 13°C op de Ardense plateaus.

In Ukkel is in de loop van de eeuw enkele keren de maximumtemperatuur onder 8°C gebleven of integendeel boven 30°C geklommen. In 1944 was er bijvoorbeeld op het einde van de maand een hittegolf waarbij het kwik gedurende drie opeenvolgende dagen boven 32°C klom op de 30ste van de maand 34,2°C te bereiken. Datzelfde jaar bedroeg de minimumtemperatuur slechts –2,2°C op de 8ste van de maand. Dit betekent een temperatuursverschil van 36°C in een maand ! De maandelijkse normalen van de minimumtemperatuur liggen in ons land rond 9°C, behalve op de Ardense hoogplateaus waar ze slechts ongeveer 5°C bedragen. In 1998 was de periode van de IJsheiligen de warmste van de eeuw met in Ukkel respectievelijk 30°, 31° en 30,1° op 11, 12 en 13 mei.

De normale maandelijkse waarde voor het neerslagtotaal varieert in ons land tussen 50 mm en 100 mm en het regent gemiddeld een dag op twee! Het gemiddeld aantal onweersdagen in het land bedraagt 11,2. In Leuven was er op 14 mei 1906 een onweerachtige bui die aanleiding gaf tot ongeveer 200 mm neerslag in 3 uur.

Het is ook nog mogelijk dat er sneeuwbuien vallen ergens in het land. In Ukkel waren er in 1986 vier dagen met neerslag die gedeeltelijk uit sneeuw bestond en de meest laattijdige sneeuwbui werd er waargenomen op 13 mei 1902.

Gemiddeld is de maand mei de zonnigste maand van het jaar : in Ukkel bedraagt de gemiddelde zonneschijnduur 201 uur. 1984 was zeer somber met slechts 67 uur zonneschijn en in 1989 werd het record bereikt van 328 uur. De maand mei 1989 was meteen ook de zonnigste maand van de hele eeuw.

Cookies opgeslagen